I den här videon förklarar vi ett ITSM-koncept på ungefär 60 sekunder. KCS, känt som Knowledge Centered Service. Vad är det? Och hur hjälper det dig att göra ditt arbete bättre?

Att lösa upprepade ärenden måste vara ett av de vanligaste klagomålen i dagens servicedesk. Varför ska du ägna så mycket tid åt att lösa samma problem om och om igen – bara för att lösningen inte var korrekt dokumenterad?

Denna video introducerar Knowledge Centered Service (KCS): ett mer agilt tillvägagångssätt för Knowledge Management. Och hur det hjälper dig att göra dina tjänster smartare, snabbare och mer skalbara.