Vi kommer att delta på Kommits Digitaliseringsdagar som äger rum 6-8 maj i Visby. Målet med konferensen är att klargöra digitaliseringens värden och förnyelser som vi kan utveckla och erhålla med hjälp av de digitala verktygen. Vill du läsa mer om eventet klicka här.