Kategorier
Kundcases

Varberg direkt

Varberg direkt är kommunens kundservice. Hit vänder sig invånare, företagare och besökare oavsett typ av fråga. För att öka tillgängligheten införde Varberg direkt ”en väg in” för alla frågor, via sitt nya ärendehanteringssystem TOPdesk.

Kategorier
Kundcases

Bygma

Hur implementationen av TOPdesk är det mest lyckade IT-projektet Bygma Sverige satsat på