Jobba kommunövergripande

Nyckeln till en god support är att göra kontakten mellan medarbetare, invånare och den kommunala enheten så enkel som möjlig.

Tack vare TOPdesk kan ni jobba kommunövergripande och leverera en kommungemensam service, genom att både medarbetare och invånare kan registrera olika typer av förfrågningar, klagomål, och beställningar med en enkel väg in.

Läs mer om hur en single point of contact kan förenkla för både invånare och medarbetare.

Upptäck kraften! Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Minska ärendevolymen, handläggningstiden och öka effektiviteten

TOPdesk självbetjäningsportal är en kundportal, kunskapsdatabas och servicekatalog som ger användaren kraften att hitta det den behöver. När den behöver det. Jobba mer proaktivt genom att låta TOPdesk föreslå möjliga lösningar för slutanvändaren relaterat till ärendet, som användaren skickar in.

Genom TOPdesks sökbara kunskapsdatabas engagerar ni slutanvändaren till att hitta informationen själv. Detta minskar inte bara ärendevolymen utan gör er även mer oberoende som organisation.

Läs mer om kunskapshantering

Slutanvändaren får bestämma genom vilken kanal de vill skicka in sitt ärende och eftersom att TOPdesk främjar möjligheten till att jobba mellan avdelningsgränserna registreras alla inkommande ärenden på en enda plats och länkas till rätt personer. På så sätt kan invånarna och medarbetarna vara lugna, med vetskapen om att deras ärende alltid plockas upp av rätt avdelning.

Självbetjäningsportalen för slutanvändare och handläggare

Självbetjäningsportalen | IT Software
slutanvändare

Som slutanvändare är självbetjäningsportalen platsen för alla dina serviceförfrågningar. Oavsett om du vill följa ditt ärende, göra en beställning eller skicka in en felanmälan, kan du göra allt detta i TOPdesks responsiva gränssnitt.

handläggare

Som handläggare kan du söka efter ärenden och även genomföra dina aktiviteter på språng, i det mobila gränssnittet.

Visualisera

Individanpassad översikt

Om du ansvarar för en eller flera avdelningar utmanas du ständigt med handläggningstid och att kostnadseffektivisera din avdelning – och du behöver siffrorna för att bevisa det. TOPdesk instrumentpanel gör det enkelt att visualisera din avdelnings prestanda. Skapa enkelt en översikt över dina viktigaste rapporter som ger dig omedelbar inblick i nyckeldata som servicedeskens svarstid på inkommande ärenden.

Läs mer om vår mjukvara TOPdesk >

Gratis illustration över att strukturera arbetet | IT Software
Logotyp Zervicepoint | IT Software
Dra nytta av automation

Frigör tid med hjälp av automation

Zervicepoint hjälper er att automatisera och ta hand om tunga, repetitiva uppgifter. Skapa en beställningsportal för alla era tjänster, hårdvaror och automatisera lösenordsåterställningar, skapandet av konton och underhåll av tillgångar. För bästa möjliga upplevelse kan TOPdesk och Zervicepoint sömlöst integreras.

Läs mer om vår mjukvara Zervicepoint >

Dra nytta av ai

Frigör tid med hjälp av AI

Kommuner och andra organisationer i offentlig sektor tenderar att ha höga volymer med ärenden och frågor samtidigt som resurserna ofta är begränsade.

Tack vare Ebbot kan ärendemängden minskas och ni blir mer effektiva. Ebbot avlastar er handläggare genom att hanterar de enkla repetitiva ärendena. Och er slutanvändare kan kontakta er 24/7, vilket gör er verksamhet tillgänglig. 

Läs mer om vår mjukvara Ebbot >

Lär dig av de riktiga experterna; våra kunder!

De riktiga experterna är våra kunder. Kolla in våra referenscase med Tyresö kommun och Varbergs kommun för att lära dig mer om hur TOPdesk ärendehanteringssystem för kommuner förenklar vardagen för kommunens medarbetare och invånare, hur mjukvaran effektiviserar era processer och hur ni kan minska arbetsbördan.

Ärendehanteringssystem kommun | IT Software

På IT Software har vi lång erfarenhet av kommunal upphandling och hamnar ofta i dialog om vad som är den bästa vägen framåt för att kunna inhandla våra programvaror och tjänster till den egna organisationen. Här kan du läsa mer om hur ni lyckas med kommunala upphandlingar och framtidssäkrar en upphandling av IT-system.

Vanliga frågor och svar

EU:s allmänna dataskyddsförordningar (GDPR) trädde i kraft under 2018. Om du använder ett program som TOPdesk registrerar du information om andra personer, vilket gör dessa regler relevanta för din organisation. Denna information tillhandahålls för att hjälpa er efterleva GDPR.
 

När en serviceavdelning arbetar med flera verktyg, är stabila integrationer nödvändiga för att förhindra förlust av information. På TOPdesk vet man hur viktigt det är att mjukvaran fungerar bra med dina andra verktyg. Därför har man infört standardiserade och dokumenterade API:er för TOPdesk: ett gränssnitt som öppnar upp TOPdesk och låter andra verktyg kommunicera sömlöst med vårt – utan komplicerat skräddarsytt arbete.

Vi erbjuder redan ett antal standardintegrationer som Active Directory, SCCM, SCOM, TeamViewer, slack och Microsoft Skype/teams. Tack vare API:et kan du nu självständigt utöka dina TOPdesk-funktioner och bygga integrationer, vilket gör livet enklare för dig och ditt team.

Kanban
Kanban är ett verktyg för att hjälpa er att visualisera alla tänkbara uppgifter, stort som smått. Det kan handla om allt från hur du skall planera upp din dag till mer komplexa deluppgifter som berör hela organisationen – och allt där emellan. Verktyget är flexibelt och går att anpassa så att det passar just er organisation.
Här kan du läsa mer om kanbans >

Planeringstavla
TOPdesk har även ett verktyg som vi kallar för ”planeringstavlan”. Med hjälp utav planeringstavlan får ni direkt en översikt över era kollegor och arbetsgrupper med en snabb överblick. Planeringstavlan är ett perfekt verktyg för att hålla koll på era uppgifter så att ingen uppgift blir hängande; ni kan snabbt ta hjälp av varandra i planeringen om något oförutsett händer och arbetsuppgifterna behöver planeras om, med ett visualiseringsverktyg som planeringstavlan får ni stenkoll direkt.
Lär dig mer om planeringstavlan >