SATS ELIXIA

SATS- och ELIXIA-center erbjuder modern och funktionell individuell träning, personliga tränare och gruppträningsklasser i de största städerna i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är alla träningscenter SATS. Vår målsättning är också att hjälpa våra medlemmar att komma igång med sin träning även utanför våra träningscenter med hjälp av ett stort urval digitala verktyg. Vi bedriver ett aktivt utvecklingsarbete och lanserar hela tiden ny teknik och nya produkter.

Krav på ITIL

IT Servicedesk använde sig tidigare av ett annat ärendehanteringssystem inom SATS men motsvarade inte de krav som fanns inom IT med ITIL.

“Vi är väldigt nöjda med TOPdesk och även med samarbetet med IT Software, både gällande själva implementationen men också med den goda support vi fått under och efter projektet”

Slutanvändare: 10 000

Operatörer: 41