Varbergs Kommun

Varberg direkt är kommunens kundservice. Det är hit invånare, företagare eller besökare vänder sig oavsett vilken fråga de har. Det kan exempelvis gälla felanmälan, framföra synpunkter eller få information.

Varberg direkt består av ett team med kommunvägledare som ska underlätta för invånare, företagare och besökare att ta kontakt med kommunen, få snabbare svar på frågor och effektivare hantering av ärenden. Det handlar om att öka tillgängligheten, kommunikationen och återkopplingen till alla som vänder sig till Varbergs kommun i ett samarbete med förvaltningarna.

För att uppnå detta har Varbergs kommun skapat ”en väg in”. För att kunna hantera alla frågor på ett effektivt sätt behövdes ett ärendehanteringssystem.

Det Varbergs kommun fastnade för hos TOPdesk som system är:
– Snabbt och enkelt att införa och arbeta i
– Lätt att administrera och lära sig för användarna
– Bredden i systemet och att det kan användas på flera avdelningar med möjligheten att utvecklas vidare
– Kostnadseffektiv systemlösning

Väl fungerande system

Implementeringen började i september 2017 hos Varbergs kommun och systemet var i drift 1 februari 2018.
”Införandet var i en form av workshop med bra material som vi kunde förhålla oss till. Flera konsulter från IT Software har gjort ett bra jobb och har visat en stor tillgänglighet och intresse för oss. IT Softwares konsult har nästan fungerat som en mentor för mig säger Peter”.

”Vi fick före projektstarten en projektplan med vilka resurser som skulle finnas på plats vilka dagar samt vilka steg implementationen skulle ha.
Under implementationens gång identifierades en rad olika förbättringspunkter som IT Softwares konsult hjälpte oss att införa, vilket vi är mycket nöjda med”.

”Idag känner vi att vi fått ett stabilt och väl fungerande system med bra utvecklingsmöjligheter. Kommunvägledarna har haft mycket mindre önskemål än förväntat efter start av användandet av TOPdesk, det ser jag ser som positivt säger Peter”.

”Även våra invånare upplever det positivt, eftersom de får trevligt bemötande från vår personal och ett system med bra återkoppling”.

Invånare: 60 000

Handläggare: 15