Hur kan organisationer gynnas av att automatisera IT?

Att automatisera IT innebär att man genom introduktion av ny teknik och regelstyrning skapar förutsättningar för att IT-uppgifter ska kunna genomföras av datorer, antingen helt automatiskt eller på kommando.

Automatisering gör skillnad för hela företaget

Automatisering kan handla om att göra minimala förändringar i arbetet som att förändra enstaka uppgifter men det kan också innebära att man tar ett helhetsgrepp om stora komplicerade processer med full integration mot verksamhetens övriga system.

Oavsett omfattning möjliggör det en bättre fördelning av resurser inom IT-organisationen; genom att rutinuppgifter blir automatiskt upprepningsbara kan personalen i stället fokusera på arbete som är mer utvecklande för dem och dessutom mer värdefullt för företaget.

Vad är fördelarna med IT-automatisering?

Det kan verka självklart att man vinner på att automatisera IT och att fler och fler processer sker automatiskt i dagens digitala och teknikdrivna värld. Men faktum är att det fortfarande förekommer mycket manuell handpåläggning inom IT-områden där automatiska lösningar skulle vara mer fördelaktiga på lång sikt.

IT automation gör det möjligt att:

 • Spara pengar och resurser
  När de repetitiva arbetsuppgifterna minskar, frigörs personal och de har tid och ork för att arbeta med mer strategiskt viktiga och utvecklande saker. Resultatet blir att man ganska snabbt skapar förutsättningar för betydande kostnadsbesparingar genom ett minskat personalbehov inom stödfunktioner.
 • Öka effektiviteten
  Samtidigt som kostnaderna sjunker med IT-automatisering ökar den operativa effektiviteten. Ärenden hanteras snabbare och mer effektivt, fler medarbetare får hjälp med sina IT-relaterade problem i tid och IT-avdelningen kan ta emot fler beställningar från sina kunder varje dag.
 • Förbättra säkerheten
  Med automatiserade processer får man en förbättrad överblick och insyn i sina IT-system vilket ökar kontrollen över all data som genereras inom företaget. Genom att ta bort tidskrävande och repetitiva uppgifter som manuell övervakning från IT-medarbetare kan dessa även fokusera på proaktivt arbete med att förhindra sårbarheter och lösa incidenter.
 • Minska risken för kostsamma fel
  När man automatiserar IT-processer inom en verksamhet minskar man risken för mänskliga fel. Som ett resultat kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet – istället för problemlösning.

Lyckas med IT Process automation

Håller din organisation på att se över olika processer som skulle kunna automatiseras? Här är några tips för att säkerställa att ni lyckas med IT process automation:

 • Fundera noga på vad som ska automatiseras, man varken kan eller bör automatisera allt. Se till att i förväg bestämma vilka processer som ska automatiseras och hur ni ska använda den mänskliga expertis som ni har frigjort som en resurs.
 • Identifiera arbetsuppgifterna som är minst komplicerade men tar mest tid. De här är de första processerna som ni bör automatisera.
 • Gör en plan och sätt långsiktiga mål. Tänk på vad ni vill åstadkomma genom automatiseringen och se det som en del av er plan för långsiktig tillväxt. Prioritera de uppgifter som har mest påverkan på helheten.
 • Förankra stora förändringar i automatisering av IT-infrastrukturen hos IT-teamet. Detta gör övergångsprocessen smidigare.
 • Utse en automationsspecialist. Genom att utse någon som ansvarig för processen ges hela företaget en kontaktperson och ökad möjlighet att koordinera resurser.
 • Dokumentera det ni gör. Genom att dokumentera hela arbetet skapar ni förutsättningar för att bli snabbare och mer effektiva på att automatisera fler processer i framtiden.
 • Tryck på bromsen ibland. Gå tillbaka till de första stegen och kartläggning ni gjort. Om en process inte uppfyller kriterierna ni satt är det troligt att automatisering inte kommer att leda till långsiktig framgång för er verksamhet. Läs mer om hur du kan automatisera processer.
Automatisera IT | IT Software

Hur ser behovet av att automatisera IT ut i framtiden?

För att vara konkurrenskraftig i framtiden kommer det att vara helt oumbärligt för företag att använda alla sina personalresurser optimalt så att de kan fokusera på leverans av tjänster och arbeta med kundnöjdhet. Samtidigt som man jobbar med att utveckla sin kärnverksamhet kommer IT automation att fortsätta vara en drivkraft och möjliggörare för digital transformation inom alla branscher.

Med fortsatt utveckling inom machine learning och AI samt bättre integrationer mot olika system kommer tekniska lösningar som Zervicepoint och TOPdesk bli ännu vanligare bland företag som vill ta ytterligare steg med att automatisera IT och skapa väl fungerande och friktionsfria arbetsplatser. IT Software har alla de verktyg och kompetensen du behöver för att komma igång med arbetet, kontakta oss idag för att veta mer!

Vill du veta mer om automatisering för IT? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.