Operations Management (OM)

Operations Management (OM) är en viktig funktion inom en organisation som syftar till att använda material och arbetskraft så effektivt som möjligt. Målet är att organisationen ska utvecklas och nå sina mål på bästa sätt.

Operations Management funktionen ansvarar för planering, utveckling, implementering. Och utvärdering av nya produkter och tjänster. Genom att ha helhetsansvaret för dessa processer skapas bättre förutsättningar för ökad lönsamhet och konkurrenskraft, i alla branscher.

Vad omfattas av begreppet Operations Management?

Det är ingen överdrift att säga att alla delar av en verksamhet kan omfattas av Operations Management. Därför varierar också enhetens roll och ansvar beroende på hur företagets övriga organisation ser ut, vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilken bransch du verkar i. 

Chefen för Operations Management ingår ofta i den strategiska ledningen av ett företag. Och har en viktig roll inom många olika områden såsom kundservice, produkt- och tjänsteutveckling, forskning och innovation.

Du skulle kunna likna Operations Management med en motor i en bil. För att bilen ska fungera optimalt behöver motorn vara väl underhållen och köra på rätt bränsle. 

På samma sätt behöver en organisation ha en väl fungerande Operations Management, för att verksamheten ska fungera optimalt. Utan rätt infrastruktur och processer på operativ nivå, spelar det ingen roll hur innovativa produkter du säljer eller hur hårt du arbetar med att serva dina kunder. Företaget kommer troligtvis aldrig uppnå sina mål.

operations management
Vad är operations management IT support

Verktyg och metoder inom Operations Management

För att lyckas med uppgiften att driva företaget framåt används Operations Management med ett antal etablerade metoder och verktyg:

 • Använd data för att fatta beslut 
  Att samla in data från hela verksamheten är en grundförutsättning för planering, strategisk marknadsföring och beslutsfattande.

 • Kontroll över verksamhetens tillgångar
  Oavsett om de är materiella eller immateriella handlar det om att ha en överblick över varor och utrustning. Precis som du behöver ha god insikt i medarbetarnas kunskap och kompetens. En bra överblick är A och O för att få verksamheten att flyta smidigt.

 • Digital lagerhantering
  Ett lagersystem som är pålitligt och överskådligt underlättar hanteringen av alla typer av inventarier. Från förbrukningsvaror och tillgångar som används inom verksamheten. Till varor som ska levereras till kunder.

 • Strukturerade processer
  Genom kartläggning av vanliga processer definieras olika händelser i arbetsflödet. Det leder till bättre samarbete mellan team, samtidigt som medarbetarna förstår hur de passar in i verksamheten.

 • Prognoser och målstyrning
  Tydliga och realistiska mål som kopplar till definierade resultat, ger riktning och motivation till företaget och dess anställda. Samtidigt är prognoser viktiga för att ge hopp och blicka framåt. Det ger företaget möjlighet att förbereda sig på motgångar.

Fördelar med Operations Management (OM)

Företag fattar många beslut genom hela produktionsprocessen och därför behövs operations management-teamet, som har en viktig roll i att fatta beslut under produktionsprocessen. De hjälper olika avdelningar att arbeta tillsammans och anpassa besluten efter verksamhetsmålen. Detta hjälper till att undvika konflikter och säkerställa en smidig arbetsprocess. OM är alltså nödvändigt för att:

 • Motivera personal
  Operations management-teamet motiverar teammedlemmar genom att hålla ordning på arbetsplatsen och förbättra arbetsplatsens förhållanden. Personalen blir mer entusiastiska över att arbeta när de har en fungerande arbetsmiljö.

   

 • Använda resurser effektivt
  En annan del av rollen som en operations manager är att ta fram en budget och plan som använder företagets resurser klokt. Minska kostnader där det är möjligt, dryga ut resurserna efter projektets behov och förhindra att resurser går till spillo.

 • Förbättra samarbeten
  Samarbeten inom organisationen kan förbättras genom bättre beslutsfattande. När ett bra beslut tas skapas förtroende bland arbetslagen, vilket resulterar i leverans av högkvalitativa produkter till kunderna.
 • Uppnå mål
  Operations management hjälper till att uppnå affärsmål genom att fungera som en kontrollpunkt för stora beslut. När avdelningschefer överväger förändringar eller initiativ kommer ni genom OM att kunna bedöma om idéerna överensstämmer med företagets mål.

 • Förbättra produktiviteten
  Öka produktiviteten genom att göra produktens leveransprocess mer effektiv. Personalen i organisationen kan slutföra sitt arbete snabbare när produktionsprocessens alla delar effektiviseras och anpassas efter organisationens behov och förutsättningar.

Välj rätt Operations Management system för din verksamhet

Hur mycket data du än samlar in och hur mycket du än har koll på lager och tillgångar, är det inte till någon nytta om du inte använder insikterna på rätt sätt. Som övergripande ansvarig för verksamheten, faller det på Operations Management (OM) att säkerställa det interna samarbetet. Så att ekonomi-, försäljnings-, marknadsförings- och HR-team kan arbeta tillsammans.

Genom att använda ett heltäckande affärssystem som kopplar samman hela organisationen kan du förbättra kommunikationen och göra informationen mer transparent.

För att ytterligare öka effektiviteten kan du använda ett modernt Operations Management (OM) system som digitaliserar flöden och låter datorer utföra rutinmässiga arbetsuppgifter. Antingen helt automatiskt eller på kommando. Detta frigör personalens tid och gör att de kan fokusera på mer utvecklande arbete som är mer värdefullt för företaget. Oavsett vilken verksamhet du har kan detta leda till en bättre fördelning av resurser.

rätt operations Management system för din verksamhet

Nyfiken på ärendehantering för IT?

Tre saker att tänka på när du väljer Operations Management system

 1. Programvaran måste vara lätt att använda och förstå.
 2. Den ska vara flexibel och kunna anpassas vid förändrade behov.
 3. Den bör kunna integreras med befintliga system.
Vi på IT Software är experter på att hitta tekniska lösningar som passar din organisation. Vi samarbetar med TOPdesk, en ITSM-lösning som hjälper dig att förbättra dina processer, hantera arbetsflöden och hålla koll på verksamhetens tillgångar. Användarna kan enkelt få hjälp och stöd via en självbetjäningsportal. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig att förbättra verksamheten med Operations Management (OM).

Skicka in din förfrågan här

Vi återkommer till dig så snart vi kan