Operations Management (OM)

Operations Management (OM) är en tvärfunktionell roll inom en organisation som ser till att insatsvaror som material och arbetskraft nyttjas så effektivt som möjligt för att säkerställa att verksamheten utvecklas och uppnår sina mål på bästa möjliga sätt.

Ansvaret sträcker sig från det strategiska planeringsstadiet till utveckling och implementation av nya produkter och tjänster och även den slutliga utvärderingen av resultaten. Genom att ta denna typ av helhetsansvar inom en organisation skapar man goda förutsättningar för ökad lönsamhet och konkurrenskraft oavsett bransch och verksamhet.

Upptäck kraften! Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Vad omfattas av begreppet Operations Management?

Det är ingen överdrift att säga att alla delar av en verksamhet kan omfattas av Operations Management. Därför varierar också enhetens roll och ansvar beroende på hur företagets övriga organisation ser ut, vilken typ av verksamhet man bedriver och vilken bransch man verkar i. Chefen för Operations Management ingår ofta i den strategiska ledningen av ett företag och har en viktig roll inom så många olika områden som kundservice, produkt- och tjänsteutveckling samt forskning och innovation.

Man skulle kunna likna Operations Management med företagets maskinrum; ett väl fungerande maskineri är en absolut förutsättning för att hela verksamheten ska fungera. Utan rätt infrastruktur och processer på operativ nivå spelar det ingen roll hur innovativa produkter man säljer eller hur hårt man arbetar med att betjäna sina kunder – företaget kommer troligtvis aldrig uppnå sina mål.

Verktyg och metoder inom Operations Management

För att lyckas med sin uppgift att driva företaget framåt använder man sig inom Operations Management av ett antal etablerade metoder och verktyg:

 • Använd data för att fatta beslut – Att samla in data från hela verksamheten är en grundförutsättning för planering, strategisk marknadsföring och beslutsfattande.
 • Kontroll över verksamhetens tillgångar – Oavsett om de är materiella i form av varor eller utrustning eller i form av medarbetarnas kunskap och kompetens är en god överblick A och O för att få verksamheten att flyta smidigt.
 • Digital lagerhantering – Ett lagersystem som är pålitligt och överskådligt underlättar hanteringen av alla typer av inventarier, från de förbrukningsvaror och tillgångar som används inom verksamheten de varor som ska levereras till kunder.
 • Strukturerade processer – Genom kartläggning av vanliga processer definieras olika händelser i arbetsflödet vilket leder till bättre samarbete mellan team samtidigt som medarbetarna förstår hur de passar in i verksamheten.
 • Prognoser och målstyrning – Tydliga och realistiska mål som kopplar till definierade resultat ger riktning och motivation till företaget och dess anställda. Samtidigt är prognoser viktiga för att ge hopp och blicka framåt samt ger företaget möjlighet att förbereda sig på motgångar.

Lär dig av de riktiga experterna; våra kunder!

De riktiga experterna är våra kunder. Kolla in våra referenscase med Tyresö kommun och Varbergs kommun för att lära dig mer om hur TOPdesk ärendehanteringssystem för kommuner förenklar vardagen för kommunens medarbetare och invånare, hur mjukvaran effektiviserar era processer och hur ni kan minska arbetsbördan.

Fördelar med Operations Management (OM)

Företag fattar många beslut genom hela produktionsprocessen, och operations management-teamet fungerar ofta som förnuftets röst mellan avdelningarna. Utan operations management kan avdelningar ha problem med att anpassa besluten efter verksamhetsmål, undvika konflikter och säkerställa ett effektivt arbetsflöde. OM är nödvändigt för att:

 • Motivera personal: Operations management-teamet motiverar teammedlemmar genom att hålla ordning på arbetsplatsen och förbättra arbetsplatsens förhållanden. Personalen blir mer entusiastiska över att arbeta när de har en fungerande arbetsmiljö.
 • Använda resurser effektivt: En annan del av rollen som en operations manager är att ta fram en budget och plan som använder företagets resurser klokt. Minska kostnader där det är möjligt, dryga ut resurserna efter projektets behov och förhindra att resurser går till spillo.
 • Förbättra samarbeten: Samarbeten inom organisationen kan förbättras genom bättre beslutsfattande. När ett bra beslut tas skapas förtroende bland arbetslagen, vilket resulterar i leverans av högkvalitativa produkter till kunderna.
 • Uppnå mål: Operations management hjälper till att uppnå affärsmål genom att fungera som en kontrollpunkt för stora beslut. När avdelningschefer överväger förändringar eller initiativ kommer ni genom OM att kunna bedöma om idéerna överensstämmer med företagets mål.
 • Förbättra produktiviteten: Öka produktiviteten genom att göra produktens leveransprocess mer effektiv. Personalen i organisationen kan slutföra sitt arbete snabbare när produktionsprocessens alla delar effektiviseras och anpassas efter organisationens behov och förutsättningar.

Välj rätt Operations Management system för er verksamhet

Hur mycket data man än samlar in och hur mycket man har koll på lager och tillgångar så är det till ingen nytta om man inte använder insikterna på rätt sätt. Som övergripande ansvarig för verksamheten, faller det på Operations Management (OM) att säkerställa det interna samarbetet mellan så att ekonomi-, försäljnings-, marknadsförings- och HR-team kan arbeta tillsammans. Ett heltäckande affärssystem som kopplar samman hela organisationen möjliggör samarbete mellan avdelningar genom att tillhandahålla centraliserad information till alla avdelningar, vilket gör kommunikationen enklare och mer transparent.

För att ytterligare förbättra effektiviteten inom olika verksamhetsområden kan ett modernt Operations Management (OM) system som digitaliserar flöden dessutom leda till att fler och fler rutinmässiga arbetsuppgifter genomförs av datorer, antingen helt automatiskt eller på kommando. Oavsett hur verksamheten ser ut möjliggör detta en bättre fördelning av resurser då personalen i stället kan fokusera på arbete som är mer utvecklande och dessutom mer värdefullt för företaget.

Tre saker att tänka på när du väljer Operations Management system

 • Programvaran måste vara lätt att använda och förstå.
 • Den ska vara flexibel och kunna anpassas till era förändrade behov.
 • Den bör kunna integreras med befintliga system.

Vi på IT Software har lång erfarenhet av att identifiera och implementera tekniska lösningar baserade på er organisations behov. Vi samarbetar med TOPdesk, en ITSM-lösning som hjälper er att förbättra era processer, hantera arbetsflöden och hålla koll på era tillgångar samtidigt som era användare har ökad möjlighet att få snabb hjälp och stöd via en självbetjäningsportal. Kontakta oss idag för mer information om Operations Management (OM) och hur vi kan hjälpa er ta kontroll över och förbättra era verksamhetsprocesser!

Vill du veta mer om våra lösningar?