ITSM Processer

ITSM processer kan innebära något så enkelt som hanteringen av alla steg involverade när en anställd ber om en ny bärbar dator. Denne fyller i ett förfrågningsformulär via en portal som sedan bokförs. Och översätts till ett ärende. Som sen landar vid rätt avdelning inom IT eller inköp, och ställs i kö baserad på hur viktigt det är.

Vad är ITSM processer?

Historiskt sett har IT organisationer arbetat med processer och verktyg som varit specifika för teknisk utveckling och förvaltning, men för att integrera IT-mål med affärsmål ändrar ITSM språket som används för att beskriva dessa IT-processer till att vara mindre IT-specifikt. Detta bidrar till att förstärka synen på att serviceinriktad IT utgör en viktig del av ett företags kärnverksamhet.
Läs mer om IT Service Management (ITSM) och vilka processer som ingår.

Hur tillämpar man ITSM processer?

Mycket av arbetet som ingår i ITSM återfinns i alla organisationer redan idag, skillnaden är att det genom användandet av ITSM modell sker på ett mer organiserat och mätbart sätt. Om ditt företag redan arbetar strukturerat med förändringsarbete är ni troligtvis redan på god väg. Nästa steg är att följa en mer formell metodik som kan förankras i hela verksamheten och som styr valet av IT system och lösningar samt tillvägagångssätt. Arbetet med ITSM processer inkluderar:
  • Nulägesanalys av system och processer och problemformulering
  • Beskrivning av önskad förbättring, målsättning
  • Design och planering – förslag på nya verktyg baserat på verksamhetens behov
  • Implementering av nya ramverk, system eller verktyg
  • Underhåll, hantering och förbättring av IT -planer för hela företaget

Varför är ITSM support modell viktig?

ITSM support modell erbjuder ramverk för alla typer av företag att skapa samsyn och struktur kring sina IT -tjänster. Den omfattar mjukvaruteknik, förändringsarbete, informationssäkerhet samt populära ramverk och standarder som ISO 9000, ITIL och ISO/IEC. Tillämpningen av denna modell skapar förutsättningar för att förbättra tjänsteleveransen hos din IT -avdelning. Detta kan leda till ökad produktivitet och effektivitet genom att man standardiserar leveransen av tjänster baserat på organisationens resurser, budget och förväntade resultat. Samtidigt gör strukturerade tillvägagångssättet möjligt för IT att bli delaktiga i organisationens övergripande mål och verksamhet. Kort sagt blir det ett sätt att minska kostnader och risker samtidigt som kundupplevelsen förbättras.

Några av de vanligaste fördelarna med ITSM modell är:

Det möjliggör samarbete över olika avdelningar.
  • Det överbryggar klyftan mellan IT- och utvecklingsteam genom att effektivisera projektledningsstrukturen.
  • Det ger IT -team ökad möjlighet att dela kunskap.
  • Det förbättrar samordning av förfrågningar för effektiv tjänsteleverans.
  • Det främjar kundfokus genom självbetjäning och anpassade processer.
I en värld där digitalisering fortsätter att öka behöver IT-team ha verktyg för att möjliggöra kommunikation med anställda och planering av arbetet. Detta möjliggörs när fler och fler organisationer går mot ITSM processer för bättre samarbete, snabbare värdeleverans och ökad användarvänlighet. Söker du en pålitlig ITSM partner som kan vägleda ditt företag i arbetet med att etablera ITSM processer? Kontakta IT Software idag!

Vill du veta mer om ITSM processer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.