Samhällsansvar

Vad är samhällsansvar och vad betyder det för oss på IT Software? 

Som en drivande och inflytelserik organisation är det viktigt för oss att ta ansvar i samhällsbyggandet och ansvar med hänsyn till människor och miljö. Hos IT Software tar vi vårt Corporate Social Responsibility (CSR) via miljömässiga, etiska och sociala engagemang. 

IT Software har ett eget etablerat ledningssystem där kvalitets- och miljöledningssystem, informationssäkerhet och våra processbeskrivningar ingår (ledningssystem som innehåller ISO 9001:2015, 14001:2015, 27001 och 27002). 

Tack vare ett välstrukturerat och effektivt arbetssätt kan vi säkerställa att hela organisationen jobbar efter ekonomiska, miljömässiga, sociala och etiska åtagande. Via vårt agila arbete inom Continuous Improvement håller vi ett löfte om ett ständigt förbättringsarbete i hela kedjan – från idé till leverans.

Socialt ansvar

IT Software är stolt sponsor till Motalas lokala innebandyförening Solfjäderstaden IBK. Och precis lika stolta är vi att stödja stiftelsen Aktiv Skola som främjar utvecklingen av aktiv fritid och trygghet bland ungdomar.  

Stiftelsen Aktiv Skola är en organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp och grooming på barn genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Tack vare donationer kan de förse samtliga kommuner med utbildningar, seminarier, utbildningsmaterial om detta svåra, men så viktiga ämne.

Solfjäderstaden IBK är en innebandyförening med ca 1 000 medlemmar, varav 231 ledare som leder 42 lag. Solfjäderstaden IBK är topp och bredd för såväl tjejer som killar, med hög ambition att genomföra sin verksamhet och arrangemang med målet att utveckla ungdomar och skapa underhållning i Motala. Föreningen är nytänkande, bedriver sin verksamhet ur ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv och vill vara ett föredöme i Idrotts-Sverige. 

Miljöansvar

CYKEL ÄR DEN OPTIMALA MOTIONEN

Vi uppmuntrar alla medarbetare att cykla eller nyttja kollektivtrafik framför transport med bil till och från arbetet. Vi gör detta genom att erbjuda en reseersättning för transport med kollektivtrafik och vårt mål är att minst 60% av alla resor ska genomföras med cykel eller kollektivtrafik.

AFFÄRSRESA PÅ ETT MODERNT SÄTT

För att än mer minska på vårt klimatavtryck erbjuder vi videokonferens där möten genomförs online. På så sätt minskar vi aktivt antalet affärsresor.

ELBIL GÅR SOM TÅGET

Vi är väl medvetna om effekten av utsläpp från företagets bilar på vår miljö. Därför har företaget investerat i bilar som drivs helt eller delvis av el för tidpunkter då vi ska möta potentiella och befintliga kunder.

SAMARBETE MED ANDRA MED MILJÖTÄNK

Vi sätter inte bara krav på oss själva utan även de som vi går in i ett samarbete med. Därav har vi satt som löfte till oss att vi ska öka andelen upphandlingar där det ställs miljömässiga krav.

Ekonomiskt ansvar

IT Software har under sina 10 år varit en välmående verksamhet med en genomsnittlig omsättningsökning om 46%. Vi har vuxit organiskt och med sunda finanser tagit marknadsandelar på den svenska marknaden.

Det som vi också gör är att se till att våra aktiviteter är långsiktigt hållbara genom att ha ett ekonomiskt perspektiv. Vi vill inte slösa pengar i onödan, därför försöker vi använda resurser vi förfogar över så att det räcker till mer nytta. 

Etiskt ansvar

Vårt löfte är ärligt och tydligt. Och ett inköp från oss innebär ett nära samarbete över tid. Vi jagar aldrig de snabba affärerna – vi ingår i ett partnerskap där kunden, vi och produkten utvecklas och förfinas över tid.

För att kundresan ska bli så bra som möjligt är det viktigt för oss på IT Software att den personliga relationen vårdas. Det betyder att vi från första kontakt till förvaltning ser till att överlappa kompetenserna och erfarenheterna under hela resan, så att ni kan känna er trygga med oss som helhetspartner.