Configuration Management Database (CMDB)

CMDB, eller Configuration Management Database, kallas ofta kärnan i ett ITSM-system. En CMDB är ett arkiv eller datalager som lagrar information om hela IT-miljön och de komponenter som används för att leverera IT-tjänster. CMDB:er gör det möjligt för företag att hantera data om en mängd IT-komponenter på ett samlat ställe.

CMDB

En Configuration Management Database (CMDB) hjälper organisationer att utföra processer såsom incidenthantering, förändringshantering och problemhantering, och är också en viktig resurs för beslutsfattare som behöver information för att hantera och planera utgifter, kvalitetsarbete och prestanda för IT-tjänster. Den gör det också möjligt för IT-anställda att förstå sina system och miljöer och fatta beslut i realtid om problem och ändringar. Många företag börjar också undersöka nya sätt att hantera datatillgångar för att stödja digital transformation och digitalisering av sina affärsprocesser.

I en mer komplext digitaliserad värld kommer CMDB troligtvis att spela en ännu viktigare roll inom IT-organisationer och för affärsverksamheten på företag. Det kommer att vara oumbärligt för större organisationer att ha en skalbar CMDB-lösning som stödjer dagens behov men som också kan utvecklas när företaget växer och affärsmiljön förändras.

Fördelar med CMDB
Hur fungerar Configuration Management Database?

Hur fungerar en CMDB?

CMDB ingår ofta som en del av en större IT Service Management (ITSM) plattform och är en konfigurationsdatabas som lagrar information om IT-tillgångar och andra konfigurationsobjekt . Dess värde är därmed direkt beroende av den data som den innehåller. Första steget i introduktionen av en CMDB är därför att fylla den med all relevant data genom en kombination av manuella och automatiserade processer. När detta är gjort skapas listor över innehållet med tillhörande attribut och relationerna mellan dem vilket ger en helhetsbild av ekosystemet inom den fysiska IT-miljön.

CMDB:en skapar därmed en gemensam plats för åtkomst till information om IT-miljön som medarbetare inom olika delar av organisationen kan komma åt. Denna typ av information kommer från många olika källor och täcker många typer av system och utan CMDB skulle det vara svårt att få ihop en fullständig och korrekt bild. När data från de olika källorna har laddats in (eller uppdaterats när saker förändras), kan informationen även nås på ett enhetligt och konsekvent sätt av de verktyg och processer som behöver den.

Fördelar med att använda CMDB

CMDB som en del av en organisations ITSM model ger en centraliserad bild av IT-data, vilket i sin tur ger IT-chefer mer kontroll över sin infrastruktur. En användare av den här typen av konfigurationsdatabas kan visualisera varje enskild IT-komponent vilket förhindrar hanteringsfel samt hjälper till att säkerställa regelefterlevnad och öka säkerheten. De kan också göra det möjligt att genomföra besparingar inom organisationen genom att eliminera onödiga eller överflödiga IT-resurser.

En annan fördel med en CMDB är möjligheten att integrera data från olika leverantörers programvara, stämma av dess data, identifiera eventuella inkonsekvenser i databasen och sedan säkerställa att all data är synkroniserad. En Configuration Management Database kan också integrera med andra processer, såsom förändringshantering och incidenthantering, för att bättre hantera IT-miljön. Medan de tidigare versionerna av databas var både dyra och besvärliga att underhålla och svåra att använda, är moderna CMDB:er nu en kärnfunktion i de flesta företags ITSM-lösningar.

Fördelar med att använda Configuration Mangament Database | IT Software

Etablering av ett värdestyrt CMDB på Folksam

Många organisationer har svårt att hålla koll på system, hårdvaran, tillgångarna och konfigurationerna som används för att drifta IT. Folksam med sina 4300 anställda (därav ca 800 som jobbat på IT-avdelningen) var inget undantag – men inte nu längre.

Läs mer om utmaningarna under resan som Folksam har gjort för att etablera ett värdestyrt CMDB (en så kallad systemkatalog), med hjälp av TOPdesk som systemstöd. Hur de har tagit sig från ostrukturerade, svårbeskrivna och svårhanterade processer till ett läge där man har kontroll, struktur och väletablerade rutiner i CMDB.

Resultat? Oavsett om någon slutar eller inför förändringar, så finns all information samlad i en och samma databas. Och inte i Excel-filer. Det enda du behöver veta är vad du ska leta efter…

Ärendehanteringssystem

Ett ärende kan beskrivas som ett kompendium av information, processer, affärsregler och samarbeten som är relaterat till en specifik incident eller interaktion. En ärendefil innefattar kundkommunikation, formulär, processdokument, rapporter och stödjande dokumentering relevant för ärendet som behöver hanteras för efterlevnad och revision.

Ett ärendehanteringssystem är helt enkelt en lösning för att hantera allt detta. Vill du lära dig mer om hur en etablerad CMDB i kombination med ärendehantering kan underlätta för din organisations IT-avdelning? Kontakta oss på IT Software idag!

CMDB i TOPdesk ärendehanteringssystem

Vill du veta mer om CMDB? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.