Ärendehanteringssystem kommun: Enkelt och effektivt

Glada medarbetare och nöjda invånare är alla supporterande avdelningars mål inom kommunen. Därför erbjuder vi ett ärendehanteringssystem för er kommun som hjälper till att förbättra er kommunikationen, hantera arbetsflöden och hålla reda på era tillgångar.

Bra support & gladare invånare

TOPdesk är ett ärendehanteringssystem som är lättanvänt och enkelt att anpassa och integrera med andra system. Vår erfarenhet och kunskap gör det möjligt för dig att utvecklas och leverera utmärkt service, med vårt ärendehanteringssystem för kommuner från första dagen.

Shared Service Management för kommuner

Samarbeta över avdelningsgränserna

Att arbeta enligt Shared Service Management är det ideala sättet att minska kostnader, förbättra kvaliteten och effektiviteten i dina tjänster. TOPdesk är ett flexibelt och anpassningsbart kommunalt ärendehanteringssystem, vilket gör det till det perfekta verktyget för kommuner att skapa en enda väg in för olika typer av förfrågningar, klagomål och beställningar från såväl medarbetare som invånare.

En väg in oavsett ärende

Förenkla för medarbetaren och invånaren med en väg in till kommunen

Genom att skapa en gemensam tjänstekatalog mellan avdelningarna och sätta era tjänster utåt först istället för dörrar till olika avdelningar, kan ni öka tillgängligheten för era användare. TOPdesk ärendehanteringssystem för kommuner innehåller en intuitiv tjänstekatalog som är lika enkel att installera som att underhålla. Webbshop-inspirerad design gör det enkelt för slutanvändarna att söka och beställa tjänster samt att ställa frågor och felanmäla – allt tack vare TOPdesk ärendehanteringssystem.

Ärendehanteringssystem kommun: Enkelt och effektivt | IT Software

Mer än 350 kommuner eller 5000 kunder arbetar i TOPdesk redan idag

Låt dina invånare enkelt göra en felanmälan via din egen app

Via Our City App kan din kommun erbjuda dina invånare en plattform för tvåvägskommunikation för städer och kommuner. Här kan invånare hitta all typ av information, tjänster, och hantera felanmälningar.

En väg in till alla dina avdelningar, helt enkelt!

Ge dina lokala entreprenörer superkrafter

Appen förenklar inte livet bara för dina invånare, den ger också möjligheter för stadens företagare. Genom att erbjuda dina lokala entreprenörer en egen e-butik, digitala kundkort och bokningssystem, ger du dina företagare starka konkurrensfördelar på marknaden.

Vill du lyckas med kommunala upphandlingar av IT-system?

TOPdesk - ett ärendehanteringssystem för kommuner

En kommun, ett system.

Olika verksamhetsstöd inom samma kommun arbetar ofta individuellt och avskilt från andra. De gör alla liknande grunduppgifter men på olika sätt. Inom TOPdesk ärendehanteringssystem för kommuner tror vi på att arbeta tillsammans och liera tjänster. Det här kallar vi för Shared Service Management (ibland även kallat Enterprise Service Management). Lär dig fördelarna med detta, och stegen du kan ta för att uppnå bättre tjänsteleverans till dina medarbetare och invånare.

...delad. Men säkrare än någonsin.

Att kommunicera mellan avdelningar och förvaltningar är viktigt, men vissa detaljer ska förstås inte kunna ses av alla inom kommunen. Tack vare funktioner som roller och behörigheter kan du i vårt ärendehanteringssystem för kommunen hålla privat information om dina invånare eller medarbetare, ja – privat.

Lär dig av de riktiga experterna; våra kunder!

Kolla in våra referenscase med kommunkunder för att lära dig mer om hur TOPdesk ärendehanteringssystem förenklar vardagen, effektiviserar processer och hur du kan minska arbetsbelastningen. 

En mamma och dotter promenerar bland höstlöven

Vill du veta mer om hur det fungerar? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vanliga frågor och svar

Förenkla inköpet av TOPdesk ärendehanteringssystem för din kommun genom ett avrop via Kammarkollegiet. Vi är underleverantör till Atea, Crayon och Redpill. Följ länkarna nedan för att läsa mer om avtalen.

Läs mer om Ramavtal Programvarulösningar via avropa.se
Läs mer om Ramavtal Licensförsörjning via avropa.se
Läs mer om Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 via sklkommentus.se

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft under 2018. Om du använder ett program som TOPdesk registrerar du information om andra personer vilket gör dessa regler relevanta för din organisation. Läs mer om hur ni efterlever kraven från GDPR i ert arbete med TOPdesk nedan.
 

När en serviceavdelning arbetar med flera verktyg, är stabila integrationer nödvändiga för att förhindra förlust av information. Vi vet hur viktigt det är att mjukvaran fungerar bra med dina andra verktyg. Därför har vi infört API:et för TOPdesk: ett gränssnitt som öppnar upp TOPdesk ärendehanteringssystem för kommuner och låter andra verktyg kommunicera sömlöst med vårt – utan komplicerat skräddarsytt arbete.

I dagsläget erbjuder vi redan en rad standardintegrationer till verktyg såsom Active Directory och Microsoft Skype. Tack vare API:et kan du nu självständigt utöka dina TOPdesk-funktioner och bygga integrationer, vilket gör livet enklare för dig och ditt team.

Kanban
Kanban är ett verktyg för att hjälpa er att visualisera alla tänkbara uppgifter, stort som smått. Det kan handla om allt från hur du ska planera upp din dag till mer komplexa deluppgifter som berör hela organisationen – och allt där emellan. Verktyget är flexibelt och går att anpassa så att det passar just er organisation.

Här kan du läsa mer om kanbans >

Planeringstavla
TOPdesk har även ett verktyg som vi kallar för ”planeringstavlan”. Med hjälp utav planeringstavlan får ni direkt en översikt över era kollegor och arbetsgrupper med en snabb överblick. Planeringstavlan är ett perfekt verktyg för att hålla koll på era uppgifter så att ingen uppgift blir hängande; ni kan snabbt ta hjälp av varandra i planeringen om något oförutsett händer och arbetsuppgifterna behöver planeras om. Med ett visualiseringsverktyg som planeringstavlan får ni stenkoll direkt.

Lär dig mer om planeringstavlan >

ITSM hänvisar till de system, processer och procedurer som organisationer använder för att designa, leverera, hantera och förbättra hur IT används.

Vad det här betyder är att ITSM är mycket mer än bara din IT-avdelning som uppfyller sina mål. Till skillnad från traditionella IT-hanteringsmetoder handlar inte ITSM om själva tekniken. Vi fokuserar inte på utveckling, leverans eller underhåll av hårdvara och mjukvara. ITSM fokuserar på att tillhandahålla IT-tjänster på ett välorganiserat sätt.

Här kan du läsa mer om ITSM >

Kommuner får många olika ärenden via olika kanaler som sedan måste tilldelas till rätt person som svarar gentemot till exempel kommuninvånaren. Med TOPdesk kan ni jobba kommunövergripande och leverera en kommungemensam service genom att både medarbetare och invånare kan registrera olika typer av förfrågningar, klagomål och beställningar.

Viktiga funktioner i ett ärendehanteringssystem för kommuner inkluderar bland annat möjligheten att samarbeta över avdelningsgränser för att minska kostnader, förbättra kvaliteten och effektiviteten. Precis som att kommunicera med kunder i flera kanaler, automatisering av manuella och repetitiva arbetsuppgifter. Anpassningsmöjligheter av systemet, för att matcha dina och invånarnas behov. Självbetjäningsportal/kunskapsdatabas, funktioner för rapportering och analys. Samt möjlighet till olika tredje part integrationer.