IT Asset Management (ITAM)

Effektivisera problemhantering, förändringsarbete, ärendehantering och er IT-servicedesk med en ITAM-integration till TOPdesk. Samla era IT-tillgångar på en central plats och säkerställ bättre IT asset management för spårning, hantering, uppdatering och kontroll av hårdvara, mjukvara, licenser, ärendehistorik och andra IT-tillgångar.

Vad är IT Asset Management?

IT asset management (ITAM) är en uppsättning affärsmetoder för hanteringen och användningen av ett företags IT-tillgångar. Det inkluderar all mjuk- och hårdvara ni vanligtvis hittar inom en företagsmiljö. När IT asset management software används korrekt hjälper den ITSM-organisationer (IT Service Management) att sänka IT-kostnader, minska IT-risken och förbättra produktiviteten genom hela IT-avdelningen.

Vad ingår i IT asset management (ITAM)

Varför Asset Management är viktigt för din IT-avdelning

För att en IT-avdelning ska fungera effektivt krävs det att personalen har god kunskap om företagets IT-tillgångar. IT asset management software ger er den kunskapen, vilket gör ITAM till ett måste för varje ITSM-organisation.

IT asset management inom olika ITSM-processer

Genom att använda de tillgångar ni spårar med ITAM kan ni ta kontroll över och effektivisera samtliga ITSM-processer: ärendehantering/IT-servicedesk, problemhantering och förändringsarbete. Nedan är ett par exempel på hur korrekt information om tillgångar och resurser kan stödja era ITSM-processer:

 • Ärendehantering och servicedesk: När en användare har ett problem som kräver att de kontaktar en servicedesk och har berättat sitt namn och/eller kundnummer, så får servicedesken, med hjälp av ITAM-systemet, tillgång till alla IT-tillgångar personen använder, deras plats, användarens plats, användarens position inom organisationen, tidigare ärenden och mycket mer. Detta skapar förutsättningarna för handläggaren att förstå användarens situation och behov för att ta fram en anpassad lösning för deras ärende.
 • Problemhantering: Utan ett system för IT asset management kan det ibland kännas som att leta efter en nål i en höstack för att ta reda ut den grundläggande orsaken till varför ett problem uppstått inom en IT infrastruktur. Samma problem, fast med hjälp av ett integrerat ITAM-system, blir både enklare och snabbare att lösa. Samband mellan till synes orelaterade problem kan snabbt upptäckas för att identifiera orsaken/orsakerna varför det uppstått och hur den/de kan åtgärdas.
 • Förändringsarbete: Vad är riskerna med att förändra något? Ta uppdateringen av en server som exempel; vilka tjänster påverkas om förändringsarbetet inte går som planerat? Utan denna information, hur vet ni vilka risker er organisation står inför när något förändrats? Denna information förlitar sig på att ni vet tillräckligt mycket om era tillgångar ─ information om era servrar, deras anslutningar och vilken mjukvara de kör. All denna information kan ni komma åt via ert IT asset management software.
ITAM | IT Software

Fördelar med IT Asset Management software

 • Undvik sanktioner: IT asset management hjälper er hålla reda på lagliga, avtalsenlig och lagstadgade skyldigheter. En mogen ITAM-process säkerställer att ni inte använder programvarulicenser för mycket, etablerar mer kostnadseffektiva granskningar, sparar anställdas tid och eliminerar risken att göra ett allvarligt fel i revisionsräkningen.

 • Ökad effektivitet ochMinskade kostnader: Vad använder er personal för mjuk- och hårdvara? Och ännu viktigare: vad använder de inte? IT asset management software hjälper er förstå hur och var programvara används och vilken teknik som inte används. På så vis kan ni avlägsna överflödiga IT-tillgångar som inte används och bara suger upp resurser. Det sparar på kostnader för underhåll, support och energianvändning såväl som minskar ert företags koldioxidavtryck.
 • Bättre säkerhet: Varje överflödig IT-tillgång som kan tas bort är en mindre applikation att ta hand om, en mindre risk för säkerhetsintrång. Med hjälp av ett system för IT asset management ser ni vem som använder vad och vem som har tillgång till känslig data. På så vis kan ni etablera en mer logisk struktur för användarbehörighet.
 • Ökad flexibilitet: Med ITAM är kunskap makt och ni behöver aldrig mer genomföra ett IT-köp baserat på magkänsla. Ni kan enkelt spåra hur er organisation använder era tillgångar över tid vilket ger er data för att fatta beslut om operativt behov och strategisk affärsförmåga

Låt TOPdesk sömlöst hämta in information om dina tillgångar

Flera av de populäraste inventeringsverktygen, som Microsoft SCCM, Snow Software eller Lansweeper, har färdiga integrationer mot TOPdesk. Detta hjälper er att sätta upp och underhålla samtliga tillgångar i ert TOPdesk. Minimera mängden manuellt arbete och låt tillgångar i TOPdesk underhållas automatiskt genom ert inventeringsverktyg: identifiera tillgångens data, livscykelhantering, inventering, försäkringsinformation och håll koll på var tillgången befinner sig. 

IT asset management software | IT Software

Vill du veta mer om IT Asset Management? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vanliga frågor och svar

IT Asset Management (ITAM) – är en delpraxis av asset management som är specifikt inriktad på att hantera livscykeln och totala kostnader för IT-utrustning och infrastruktur.

Syftet men IT asset management praxisen är att planera och förvalta hela livscykeln för alla IT assets, detta för att:

 • Maximera värde
 • Kontrollera kostnad
 • Hantera risker
 • Stödja beslutsfattande gällande köp, återanvändning, avveckling samt bortskaffande av assets
 • Hjälpa organisationen uppfylla lagstadgade och avtalsmässiga krav

Enligt ITIL-standarden, IT Asset Management är ”varje ekonomiskt värdefull komponent som kan bidra till leveransen av en IT-produkt eller en tjänst.” Vilket med andra ord innebär att varje komponent (asset) spelar en viktig ekonomisk roll för att få mesta möjliga effekt och ta sig framåt i leveransprocessen av en IT-produkt (eller en tjänst).