Change Management

Förändring är en oundviklig del av all affärsverksamhet. Inte minst inom IT. Change Management, eller förändringshantering, är en IT Service Management-process (ITSM) som hjälper organisationer att genomföra ändringar i sin IT-infrastruktur. 

Tack vare tydligt definierade steg och ansvar kan du lättare prioritera, godkänna, schemalägga och implementera förändringar på ett kontrollerat sätt. Oavsett om dessa är komplexa eller enkla, hjälper en bra IT Change Management-process verksamheten att kontrollera risker.  Och minimera störningar i tjänsteleveransen.

Vad är förändringshantering?

Alla förändringar medför en risk för en organisation och kan resultera i affärspåverkande incidenter eller problem. Detta gäller särskilt för illa planerade eller genomförda IT-relaterade förändringar som ofta påverkar flera delar av verksamheten och många medarbetare. Change Management skyddar verksamheten samtidigt som nödvändiga förändringar görs och bör därför ingå i företagets övergripande ITSM- processer.

Förändringshantering/Change Management är en av processerna som beskrivs i ITSM ramverket ITIL. Där används termen förändring för att beskriva ett ”tillägg, förändring, eller avlägsnande av något som kan ha en direkt eller indirekt effekt på tjänster.” Vidare definieras förändringshantering som processen att spåra och hantera en förändring under hela sin livscykel, från början till slut, i syfte att minimera dess risk.

Fördelar med strukturerad förändringshantering ー ITIL Change Management

En viktig fördel med att arbeta enligt den uttalade metodiken ITIL inom Change Management är att hela organisationen sparar både tid och pengar på genomförandet av nödvändiga förändringar. När hela organisationen samarbetar och har en löpande dialog har samtliga intressenter ökad möjlighet till förståelse men också att anpassa sin egen planering så att påverkan blir så liten som möjligt.

Genom att hantera förändring på ett kontrollerat sätt bibehålls personalens produktivitet då störningar orsakade av höga nivåer av oplanerade händelser minimeras. Medarbetarna kan fortsätta med sina dagliga uppgifter för att möta kundernas servicekrav samtidigt som kostnaderna för förändringarna blir lägre.

I värsta fall kan även bristen på effektiv förändringshantering tas upp i såväl interna som externa revisioner. Därför har Change Management en mycket viktig plats inom organisationen då det även hjälper att uppfylla juridiska, avtalsmässiga och regulatoriska krav genom att tillhandahålla reviderbara rapporter på förändringsarbetet.

Några konkreta fördelar med förändringshantering

  • Minimera antal ändringar som leder till serviceavbrott, fel och extraarbete.
  • Minimera eventuell påverkan eller störning som ändringen ändå orsakar.
  • Minska antalet obehöriga eller oplanerade ändringar.
  • Leverera förändringar enligt förväntan och uppfylla kraven hos interna och externa kunder.
  • Förbättrad möjlighet till samarbete med affärspartners för att identifiera förbättringspotential.
  • Bidra till bättre uppskattningar av förändringens kvalitet, tid och kostnad.
  • Ökad visibilitet och uppföljning av IT- och affärsrisker.

Anlita IT Software som partner i Change Management

Att börja arbeta enligt ny metodik och med nya processer som ITIL inom Change Management kan vara en utmaning. Därför är det värdefullt att ha en partner som har erfarenhet och upparbetade processer inom förändringshantering. Samtliga av IT Softwares konsulter är ITIL utbildade och certifierade, och kan ge er både rådgivning och stöd under hela resan

Vi på IT Software samarbetar med TOPdesk som levererar ett komplett system för IT-Change Management. Tack vare detta partnerskap kan våra konsulter även vägleda er i hur ni optimerar och anpassar era processer för att verktyget ska fungera optimalt för just er verksamhet och utifrån ITIL- Change Management-processen. Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Vill du veta mer om Change Management? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.