Hållbar upphandling av IT-system

Hållbar upphandling innebär att organisationen tar hänsyn till samhället i sin helhet vid upphandlingen och inte endast ser till den egna organisationen. Miljö, sociala frågor och ekonomi är tre huvudområden inom hållbara upphandlingar. För att säkerställa att din organisation fattar beslut som skapar positiva effekter är det en god idé att ta hjälp av oss på IT Software som har lång erfarenhet av upphandling av mjukvaror. Här nedan delar vi med oss av några goda råd för en mer hållbar digitaliseringsresa.

Hållbar upphandling via IT Software

Varför är hållbar upphandling viktig?

Hållbar upphandling bidrar till positiva effekter som exempelvis minskad miljöbelastning, bättre arbetsvillkor och ökad sysselsättning. För att Sveriges hållbarhetsmål ska kunna nås måste hela samhället bidra ー upphandlande myndigheter samt organisationer har en unik möjlighet att påverka marknaden på grund av sin storlek.

globala_malen_upphandling_itsoftware
Att upphandla system på ett hållbart sätt via IT Software

Vad kan hållbar upphandling innebära i samband med mjukvaror?

Hållbarhet inom upphandling av mjukvaror handlar främst om miljöaspekten ー att upphandla ett IT-system som exempelvis driftas så energieffektivt som möjligt. För att kunna mäta hur energieffektiv en datorhall eller ett serverrum är, används begreppet PUE-tal. För att få fram ett PUE-tal divideras anläggningens totala energiförbrukning med IT-utrustningens energiförbrukning. Ju närmare siffran 1 PUE-talet är, desto “grönare” är anläggningen.

Ett exempel: IT Softwares ärendehanteringssystem, TOPdesk, har valt att samarbeta med en av de mest effektiva driftsiterna i Europa och har ett PUE-tal på 1,18.

Ett sätt att ställa miljökrav vid upphandling

Att kravställa ett lågt PUE-tal är ett enkelt och effektivt sätt att få in miljökrav i offentlig upphandling eftersom det är omöjligt att få ett lågt tal om anläggningen inte drivs på ett miljövänligt sätt. Vill du ha fler råd kring hur du kan ställa miljökrav i offentlig upphandling, Kontakta oss på IT Software.

Åberopa hållbar upphandling
Hållbar upphandling via IT Software

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier

Genom att följa Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier kan du göra upphandlingar av datorer, bildskärmar och dokumenthanteringsprodukter mer hållbara. I nuläget har dock inte Upphandlingsmyndigheten några hållbarhetskriterier som underlättar upphandlingar av IT-system, vilket gör det mer utmanande att upphandla programvaror på ett hållbart sätt.

Vi hjälper dig att hitta rätt i digitala bruset

Våra råd för en hållbar upphandling av IT-system

IT Software erbjuder IT-system som skapar mervärde och affärsnytta för organisationer och myndigheter, och bidrar till att förbättra både interna och externa verksamhetsprocesser. Våra produkter och tjänster används av många svenska organisationer inom vitt skilda branscher och vi har många års erfarenhet av upphandlingar. Därför är vi också vana att svara på frågor och ge råd kring hållbarhet inom upphandling.

Lär dig av de riktiga experterna; våra kunder!

Kolla in våra referenscase med kommunkunder för att lära dig mer om hur TOPdesk ärendehanteringssystem förenklar vardagen, effektiviserar processer och hur du kan minska arbetsbelastningen. 

En mamma och dotter promenerar bland höstlöven

Fyra råd för hållbar upphandling

  1. Börja i tid. Påbörja insamlingen av insikter och önskemål inför kommunal upphandling redan ett år innan projektet ska starta. Tidsbrist är en vanlig orsak till att hållbarhetsaspekter får stryka på foten eftersom underlaget kan behöva skyndas på. 
  2. Ställ hållbarhetskrav som är enkla att kontrollera eller mäta. Kravställ exempelvis att leverantören har ett miljöledningssystem och ställ krav på att dina IT-system driftas på ett energieffektivt sätt.
  3. Ta hjälp av en erfaren part inom upphandling. Kontakta oss på IT Software för att få råd kring hur du kan formulera hållbarhetskriterier som inte strider mot de upphandlingsrättsliga principerna. 
  4. Kom ihåg uppföljningen. Planera för uppföljning tidigt i processen för att kunna säkerställa att hållbarhetskraven är verkningsfulla och för att minska risken för korruption.
Hållbar upphandling av IT-system via IT Software

Frågor om upphandling?

Vill du eller någon annan inom organisationen få råd kring hur du ska formulera miljökrav vid upphandling eller vill veta mer om ramavtal vid upphandling? Kontakta oss på IT Software vid frågor om hållbar IT-upphandling.

Nyfiken och vill veta mer?

Din kontakt på IT Software, Daniel

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med den digitala resan och få dig att uppnå utmärkt service med hjälp av TOPdesk? Vänligen lämna dina uppgifter och jag återkommer till dig så snart som möjligt. 

Självklart kan du kontakta mig direkt på telefon 0725 54 86 23 eller på mejl: daniel.annell@itsoftware.se 

Kontakta mig idag!