En bättre kundtjänst

Öka tillgängligheten genom att samla alla ärenden från mejl, telefon, chatt och portalen – i ett och samma ärendehanteringssystem. Oavsett om du arbetar med företagskunder, invånare i en kommun eller hyresgäster  hjälper vi på IT Software dig med en lösning anpassad utefter dina behov. 

Samarbeta och få bättre översikt

Samarbeta

TOPdesk gör det enkelt för din kundtjänst att samarbeta genom att kunna kommentera och ställa frågor till kollegor för att snabbt få hjälp. Fördelen är att allt sker i samma gränssnitt och kan styras med hjälp av behörigheter. Vilket också möjliggör hantering av känslig information.

Kunskapsdatabas

Både handläggare och slutanvändare får tillgång till en kunskapsdatabas. Den hjälper till med att korta ner den manuella hanteringen. Och framför allt gör det att organisationens kunskap inte är lika personberoende. 

Rapportering

Få en bättre översikt över alla ärenden med hjälp av TOPdesk rapportering. Rapporterna kan sedan behörighetsstyras och placeras ut på valfri Dashboard, för en daglig översikt av ärenden som inkommit och besvarats.  

GDPR och behörighets-styrning

Personuppgiftslagring

Enligt GDPR måste en person ge sitt godkännande för att viss personlig data ska kunna få användas/registreras. I TOPdesk går det givetvis att lägga till en checkbox på personkorten, så att de som godkänt att personuppgifter lagras åtskiljs från resterande personer.

Behörighetsstyrning

TOPdesk kommer med kraftfulla behörighetssyrningsfunktioner. Tack vare TOPdesks behörighetshantering underlättas behandlingen av känslig och hemlig information. De handläggare som inte ska se viss typ av information ser helt enkelt inte den. Utan enbart behöriga handläggare kan ta del av information som av en eller annan anledning blivit ansedd som hemlig eller känslig.

Välutvecklat API

Integration för sömlös upplevelse

Integrera TOPdesk med dina andra verksamhetssystem för en sömlös upplevelse.

TOPdesk har ett eget Marketplace där ett urval av förkonfigurerade integrationer finns och har även ett välutvecklat API och guider för våra kunder.

Urval av integrationer

Symbol för Power BI

Skapa mer komplexa rapporter med hjälp av Power Bi

Messenger logo

Låt användare skapa ärenden ifrån Facebook Messenger

Generic

Användare kan skapa och kommunicera via SMS.

Användare kan skicka in felanmälan med hjälp av QR-koder.

Dra nytta av ai

Ökad tillgänglighet 24/7

Ebbot kan minska ärendemängden genom att både effektivisera och avlasta din IT-servicedesk. Samspelet mellan chatbot och människa gör att dina anställda och kunder kan kontakta dig 24/7. Och Ebbot kan hantera enklare ärenden så som wifi-uppgifter. Som ett resultat av det kan dina handläggare istället lägga mer tid på komplexa ärenden. Och för bästa möjliga upplevelse kan TOPdesk och Ebbot sömlöst integreras.

upphandla ärendehanteringssystem
Dra nytta av automation

Frigör tid med hjälp av automation

Zervicepoint hjälper dig att automatisera och ta hand om tunga, repetitiva uppgifter. Skapa en beställningsportal för alla dina tjänster, hårdvaror och automatisera lösenordsåterställningar, skapandet av konton och underhåll av tillgångar. För bästa möjliga upplevelse kan TOPdesk och Zervicepoint sömlöst integreras.

Lyckosamma kundstorys

Vanliga frågor och svar

EU:s allmänna dataskyddsförordningar (GDPR) trädde i kraft under 2018. Om du använder ett program som TOPdesk registrerar du information om andra personer, vilket gör dessa regler relevanta för din organisation. Denna information tillhandahålls för att hjälpa er efterleva GDPR.
 

När en serviceavdelning arbetar med flera verktyg, är stabila integrationer nödvändiga för att förhindra förlust av information. På TOPdesk vet man hur viktigt det är att mjukvaran fungerar bra med dina andra verktyg. Därför har man infört standardiserade och dokumenterade API:er för TOPdesk: ett gränssnitt som öppnar upp TOPdesk och låter andra verktyg kommunicera sömlöst med vårt – utan komplicerat skräddarsytt arbete.

Vi erbjuder redan ett antal standardintegrationer som Active Directory, SCCM, SCOM, TeamViewer, slack och Microsoft Skype/teams. Tack vare API:et kan du nu självständigt utöka dina TOPdesk-funktioner och bygga integrationer, vilket gör livet enklare för dig och ditt team.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.