IT Servicedesk

De flesta företag har någon form av intern IT Servicedesk eller kundtjänst för sina medarbetare. Funktionen står beskriven i ITSM ramverket ITIL och definieras där som en enda kontaktyta, eller Single Point of Contact (SPOC) mellan IT-avdelningen och användarna.

En Servicedesk gör det möjligt för slutanvändare att enkelt interagera med IT och hanterar alla typer av ärenden gällande behov av support och felanmälan samt beställning av varor eller behörigheter. De har som uppgift att hantera alla processer som ryms inom organisationens IT-policyer och riktlinjer.