Alla tjänster från en partner

IT Software arbetar med helhetslösningar. Vi hjälper dig med allt från mjukvara till utbildning och konsulttjänster. Med en bred kundportfölj vågar vi lova att vi kan guida er till mer effektiva processer och ökad servicenivå till era intressenter.

Allt från samma partner. Precis som det ska vara.

Mjukvara

Vi erbjuder ledande mjukvaror och lösningar inom vår bransch.

Tjänster

Med våra egna konsulter erbjuds de här tjänsterna.

Utbildning

Kurser som hjälper dig att höja kunskapsnivån på avdelningen.

Tjänst: projektledning

Expertis - när du behöver det

Ta hjälp utav våra projektledare i samband med ditt införande av våra mjukvaror. IT Software hjälper er planera, leda och styra införandeprojektet i era komplexa och dynamiska miljöer. Vår främsta uppgift är att hålla samman projektet så införandet av er nya mjukvara blir så effektivt som möjligt.

Våra projektledare använder sig både utav agila och klassiska metoder. Med hjälp från en projektledare så ser vi till att rätt resurser hos er kommer in i rätt tid, att vi håller oss på den väg vi tillsammans har kommit fram till samt att rätt information når alla era intressenter och inte bara de som arbetar allra närmast i projektet. 

Tjänst: Implementationskonsulter

Ta hjälp av våra konsulter

Våra implementationskonsulter jobbar nära er som kund och tillhandahåller löpande kvalificerad hjälp och expertis för implementeringen av såväl verktyget men också processer, rutiner och arbetssätt.

Våra konsulter finns till för att få hjälpa er att maximera nyttan av TOPdesk och andra mjukvaror som vi ebjuder, samt ge er verktygen för att självständigt kunna fortsätta arbeta med produkten och dess möjligheter. De följer er genom hela projektet och säkerställer att ni har allt ni behöver för en lyckad implementering. Konsulten arbetar för att stödja era verksamhetsprocesser och implementera bästa praxis.

Tjänst: Tekniska konsulter

Skapa verkligt värde för er organisation

Våra tekniska konsulter är experter på API, HTTP-requests, Service Automation och integrationer. Möjligheterna med TOPdesk är oändliga. Skapa verkligt värde för er organisation, identifiera och hitta lösningar baserat på era behov.

Effektivisera er servicedesk, kundtjänst eller HR-avdelning med integrationer eller automatiserade flöden anpassade efter era verksamhetsprocesser.

Utbildningar via BiTA

Utbildning enligt ITIL

IT Softwares samarbetspartner inom ITIL®-utbildning, BiTA Service Management, är ledande i Sverige och har över 10+ års erfarenhet av utbildning inom IT Service Management-området. Med kursledare som har en nära anknytning till verkligheten från många år i konsultuppdrag kan BiTA erbjuda mycket erfarenhet, kompetens, goda exempel samt inarbetad egenutvecklad och mycket uppskattad pedagogik på sina utbildningar.

Kursen Att leda och utveckla processer inom IT är perfekt för dig som har kommit lite längre i mognadsresan kring TOPdesk och ITIL. 

Kursen omfattar allt som rör processhantering från hantverket hur man modellerar och dokumenterar processer till hur man leder och driver processer över tid i olika typer av IT-organisationer. 

Målgrupp: IT-chef, linjechef, processägare (processansvarig), projektledare med koppling till processer inom IT-området.
Antal dagar: 3

Pris: 19 500 kr per deltagare (ex moms)

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

Välj mellan två kurser som lämpar sig för dig som arbetar med IT support och helpdesk (Support Center Analyst) eller till ledare och medarbetare i en kundtjänst eller ett kontaktcenter (Support Center Teamleader).

Support Center Analyst:
 • Hela incident Management processen, registrering till stängning och dokumentation av ärendet
 • Analytisk felsökning för snabb lösning av ärenden
 • Vad total contact ownership innebär för din roll
 • Best practise för support
 • Effektivare kommunikation för att spara kundens tid
 • Hantera svåra kundsituationer med beprövade metoder för nöjda kunder
 • Bli bättre på att kommunicera med dina användare för att vara säker på att du kan överföra lösningen och få en hög
 • First Call Resolution
Support Center Teamleader:
 • Knowledge Management för att öka produktivitet och nöjdhet hos kunder och medarbetare
 • Uppnå mål genom att använda best practise inom IT-support
 • Effektivitet genom beprövade metoder för ledarskap och organisation
 • Upptäcka och lyfta fram dina medarbetares talanger med 8-stegsmetoden
 • Hantera stress och konflikter för större arbetsglädje i teamet
 • Fokusera på effektivitet – KPI – Nyckeltal för verksamheten

Antal dagar: 2 dagar per kurs
Pris: 15 600 kr per deltagare (ex moms) per kurs
Certifieringskostnad: 1750 kr (ex moms) per certifiering

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

Utbildningen Certifierad Supportchef riktar sig till dig som har en ledarroll i en supportverksamhet. Det kan vara som chef, koordinator eller teamledare för en Servicedesk/helpdesk eller i en supportfunktion.

Detta ledarskapsprogram är otroligt uppskattat av dem som tidigare deltagit och utbildningen genomförs två gånger om året. 

Du utvecklar din förmåga att:
 • Arbeta med alla processer som är involverade i support och kundstöd
 • Definiera upp och förändra strukturer för support
 • Samla in och samordna verksamhetsbehov
 • Resursallokera för identifierade behov och ansvara för leverans och uppföljning
 • Arbeta med IT-strategiska och supportstrategiska frågor, enligt gott ledarskap
 • Förstå tjänsteleveranser, förvaltningsstyrning och tydliga SLAer

Antal dagar: 6 dagar 
Pris: 41 500 kr per deltagare (ex moms)

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

Utbildningar via IT Software

Få ut maximalt av din nya mjukvara

Våra kurser hjälper dig att höja kunskapsnivån på din avdelning. Lär dig mer om TOPdesk för att säkerställa att du får ut maximalt av mjukvaran. Håll dig uppdaterad på de största förändringarna i vår senaste utgåva av TOPdesk och få en flygande start med de nya funktionaliteterna.

Testa dig själv-frågor, filmer och instruktioner som hjälper dig att bli bekväm med ert nya ärendehanteringssystem TOPdesk. Du får också tillgång till vår interna FAQ där du får bekanta dig med vanliga termer, begrepp och tips i TOPdesk. Efter godkänt kunskapstest kommer du som deltagare få diplom och ha tillräckliga både teoretiska och praktiska kunskaper för att självständigt kunna jobba som handläggare i TOPdesk. 

Antal dagar: 1
Pris: 13 600 kr per tillfälle (ex moms)
Max antal deltagare: 10 personer
Tillfällen: 22 mars, 14 juni & 13 september

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

Ett brett utbildningspaket som ger dig som Application Manager (applikationschef) fullständig kunskap om TOPdesks uppsättning och funktionalitet. Hur du med hjälp av rapporter och KPI:er kan få översikt och mäta er prestationsförmåga. Och dessutom får du grunderna som krävs för att kunna använda TOPdesks API:er och Action Sequences.

Dessa kurser ingår:

 • TOPdesk Application Management Training
 • Rapporter & KPI:er
 • Action sequence

Antal dagar: 3
Pris: 40 800 kr per tilfälle (ex moms)
Max antal deltagare: 10 personer

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning

Denna utbildning ämnar hjälpa Application Managers (applikationschefer) att utforska TOPdesks uppsättning och funktionalitet. Genom presentationer och övningar kommer ni att lära er att sätta upp och upprätthålla TOPdesk. Mellan övningarna kommer vi att erbjuda tips som hjälper er att sätta upp TOPdesk mer effektivt. Under utbildningen kommer två delar av TOPdesk att utforskas och dessa är de funktionella och tekniska applikationsdelar:

Funktionell applikationshantering
Under denna del kommer dessa områden att diskuteras:

 • Hantera TOPdesks uppsättning (drop-down listor, filter, systeminställningar, mejl)
 • Upprätthåll uppsättningen i förhållande till förändringsförfrågningar
 • Agera som en konversationspartner vid förändring av uppsättning
 • Testa funktionella förändringar i en testmiljö med involverade parter
 • Kontrollera och erbjuda råd vid släppta uppdateringar
 • Förberedelse av importer och uppskattning av deras påverkan
 • Hålla dokumentationen uppdaterad
 • Supportera TOPdesk användare inom organisationen
 • Designa och testa kundlösningar

Teknisk applikationshantering
Under denna del kommer dessa områden att diskuteras:

 • Tilldela och övervaka resurser för TOPdesk och databasen (server)
 • Övervaka och förse lagringsutrymme för TOPdesks bifogade fillagring
 • Planera och utföra uppdatering i både test och produktionsmiljöer
 • Utföra importer tillsammans med en TOPdesk konsult
 • Upprätthålla mejlkommunikation genom att läsa inkorgar och skicka mejl från TOPdesk
 • Föra nödvändig dokumentation för att hålla tekniska uppsättningen uppdaterad
 • Installera kundlösningar
 • Ersätta backuper

Antal dagar: 1
Pris: 13 600 kr per tilfälle (ex moms)
Max antal deltagare: 10 personer
Tillfällen: 22 mars, 14 juni & 13 september

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

Utbildningen går utmärkt att boka fristående men ingår även i stora utbildningspaketet ’Application Management’.

I denna utbildning kommer ni utbildas i hur ni med hjälp av rapporter och KPI:er i TOPdesk kan få översikt och mäta er prestationsförmåga. Vi kommer att gå igenom vad målen med dessa mått är, vem vi rapporterar för samt vad vi kan lära oss av tidigare erfarenheter. Rapporter och KPI:er kan utifrån den informationen som finns i TOPdesk skapas och publiceras. Dessa mått kan användas i både internt och externt syfte:

Internt

 • Hantera processer på taktisk samt strategisk nivå
 • Supportera processer på operationell nivå
 • Motivera
 • Övervaka avtal internt och med kunder

Externt

 • Informera
 • Uppmärksamma
 • Visa på att vi uppfyller avtal

Antal dagar: 1
Pris: 13 600 kr per tilfälle (ex moms)
Max antal deltagare: 10 personer

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

Utbildningen går utmärkt att boka fristående men ingår även i stora utbildningspaketet ’Application Management’.

Denna utbildning är en introduktion i API:er och Action Sequence och kommer att täcka grunderna som krävs för att kunna använda TOPdesks API:er och Action Sequences. Ett API (Application Programming Interface) kan användas för kommunikation mellan olika system och automatisering. Genom presentation av TOPdesks API:er och Action Sequence, olika exempel, demos och övningar kommer ni snabbt att komma igång med att själva arbeta med detta inom TOPdesk. Detta eftersom ni får en förståelse för Action Sequence i TOPdesk samt utbildas i att själva skapa Action Sequences.

Utbildningen kommer att lära er hur ni genom TOPdesks öppna API:er kan, förutom integration med andra TOPdesk miljöer även integrera med andra externa system, förutsatt att de har API:er som möjliggör detta. Ni kommer även att lära er hur dessa integrationer fungerar samt hur ni med hjälp av Action Sequence i TOPdesk kan skapa åtgärder och automatisera.

Antal dagar: 1
Pris: 13 600 kr per tilfälle (ex moms)
Max antal deltagare: 10 personer

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

Utbildningen går utmärkt att boka fristående men ingår även i stora utbildningspaketet ’Application Management’.

Intresserad av våra utbildningar? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig