Alla tjänster från en partner

IT Software arbetar med helhetslösningar. Vi hjälper dig med allt från mjukvara till utbildning och konsulttjänster. Med en bred kundportfölj vågar vi lova att vi kan guida dig till än mer effektiva processer och ökad servicenivå till dina intressenter.

Allt från samma partner. Precis som det ska vara.

Tjänster

Med våra egna konsulter erbjuds de här tjänsterna.

Utbildning

Kurser som hjälper dig att höja kunskapsnivån på avdelningen.

IT konsult utbildning- bli expert med oss
Tjänst: projektledning

Expertis - när du behöver det

Ta hjälp utav våra projektledare i samband med ditt införande av våra mjukvaror. IT Software hjälper dig att planera, leda och styra införandeprojektet i dina komplexa och dynamiska miljöer. Vår främsta uppgift är att hålla samman projektet så införandet av din nya mjukvara blir så effektivt som möjligt.

Våra projektledare använder sig både utav agila och klassiska metoder. Med hjälp från en projektledare så ser vi till att rätt resurser hos dig kommer in i rätt tid, att vi håller oss på den väg vi tillsammans har kommit fram till samt att rätt information når alla dina intressenter. Och inte bara de som arbetar allra närmast i projektet. 

Tjänst: Implementationskonsulter

Ta hjälp av våra konsulter

Våra implementationskonsulter jobbar nära dig som kund och ger löpande kvalificerad hjälp och expertis för implementeringen av såväl verktyget men också processer, rutiner och arbetssätt.

Våra konsulter finns till för att få hjälpa dig att maximera nyttan av TOPdesk och andra mjukvaror som vi ebjuder. Samt ge dig verktygen för att självständigt kunna fortsätta arbeta med produkten och dess möjligheter. De följer dig genom hela projektet och säkerställer att du har allt som behövs för en lyckad implementering. Konsulten arbetar för att stödja dina verksamhetsprocesser och implementera bästa praxis.

IT Softwares konsulter inom TopDesk
IT-konsult utbildning
Tjänst: Tekniska konsulter

Skapa verkligt värde för din organisation

Våra tekniska konsulter är experter på API, HTTP-requests, Service Automation och integrationer. Möjligheterna med TOPdesk är oändliga. Skapa verkligt värde för din organisation, identifiera och hitta lösningar baserat på dina behov.

Effektivisera din servicedesk, kundtjänst eller HR-avdelning med integrationer eller automatiserade flöden anpassade efter dina verksamhetsprocesser.

Utbildning TOPdesk via IT Software

Våra kurser hjälper dig att höja kunskapsnivån på din avdelning. Lär dig mer om TOPdesk för att säkerställa att du får ut maximalt av mjukvaran. Håll dig uppdaterad på de största förändringarna i vår senaste utgåva av TOPdesk och få en flygande start med de nya funktionaliteterna.

Testa dig själv-frågor, filmer och instruktioner som hjälper dig att bli bekväm med ert nya ärendehanteringssystem TOPdesk. Du får också tillgång till vår interna FAQ där du får bekanta dig med vanliga termer, begrepp och tips i TOPdesk. Efter godkänt kunskapstest kommer du som deltagare få diplom och ha tillräckliga både teoretiska och praktiska kunskaper för att självständigt kunna jobba som handläggare i TOPdesk. 

Antal dagar: 1
Pris per person: 3000 kronor (ex moms)
Pris per grupp (minst 5 pers): 14 400 kronor (ex moms)

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

Ett brett utbildningspaket som ger dig som Application Manager (applikationschef) fullständig kunskap om TOPdesks uppsättning och funktionalitet. Hur du med hjälp av rapporter och KPI:er kan få översikt och mäta er prestationsförmåga. Och dessutom får du grunderna som krävs för att kunna använda TOPdesks API:er och Action Sequences.

Dessa kurser ingår:

 • TOPdesk Application Management Training
 • Rapporter & KPI:er
 • Action sequence

Antal dagar: 3
Pris per person: 9000 kronor (ex moms)
Pris per grupp (minst 5): 43 200 kronor (ex moms)

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning

Denna utbildning ämnar hjälpa Application Managers (applikationschefer) att utforska TOPdesks uppsättning och funktionalitet. Genom presentationer och övningar kommer ni att lära er att sätta upp och upprätthålla TOPdesk. Mellan övningarna kommer vi att erbjuda tips som hjälper er att sätta upp TOPdesk mer effektivt. Under utbildningen kommer två delar av TOPdesk att utforskas och dessa är de funktionella och tekniska applikationsdelar:

Funktionell applikationshantering
Under denna del kommer dessa områden att diskuteras:

 • Hantera TOPdesks uppsättning (drop-down listor, filter, systeminställningar, mejl)
 • Upprätthåll uppsättningen i förhållande till förändringsförfrågningar
 • Agera som en konversationspartner vid förändring av uppsättning
 • Testa funktionella förändringar i en testmiljö med involverade parter
 • Kontrollera och erbjuda råd vid släppta uppdateringar
 • Förberedelse av importer och uppskattning av deras påverkan
 • Hålla dokumentationen uppdaterad
 • Supportera TOPdesk användare inom organisationen
 • Designa och testa kundlösningar

Teknisk applikationshantering
Under denna del kommer dessa områden att diskuteras:

 • Tilldela och övervaka resurser för TOPdesk och databasen (server)
 • Övervaka och förse lagringsutrymme för TOPdesks bifogade fillagring
 • Planera och utföra uppdatering i både test och produktionsmiljöer
 • Utföra importer tillsammans med en TOPdesk konsult
 • Upprätthålla mejlkommunikation genom att läsa inkorgar och skicka mejl från TOPdesk
 • Föra nödvändig dokumentation för att hålla tekniska uppsättningen uppdaterad
 • Installera kundlösningar
 • Ersätta backuper

Antal dagar: 1
Pris per person: 3000 kronor (ex moms)
Pris per grupp (minst 5 pers): 14 400 kronor (ex moms)

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

Utbildningen går utmärkt att boka fristående men ingår även i stora utbildningspaketet ’Application Management’.

I denna utbildning kommer ni utbildas i hur ni med hjälp av rapporter och KPI:er i TOPdesk kan få översikt och mäta er prestationsförmåga. Vi kommer att gå igenom vad målen med dessa mått är, vem vi rapporterar för samt vad vi kan lära oss av tidigare erfarenheter. Rapporter och KPI:er kan utifrån den informationen som finns i TOPdesk skapas och publiceras. Dessa mått kan användas i både internt och externt syfte:

Internt

 • Hantera processer på taktisk samt strategisk nivå
 • Supportera processer på operationell nivå
 • Motivera
 • Övervaka avtal internt och med kunder

Externt

 • Informera
 • Uppmärksamma
 • Visa på att vi uppfyller avtal

Antal dagar: 1
Pris per person: 3000 kronor (ex moms)
Pris per grupp (minst 5 pers): 14 400 kronor (ex moms)

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

Utbildningen går utmärkt att boka fristående men ingår även i stora utbildningspaketet ’Application Management’.

Denna utbildning är en introduktion i API:er och Action Sequence och kommer att täcka grunderna som krävs för att kunna använda TOPdesks API:er och Action Sequences. Ett API (Application Programming Interface) kan användas för kommunikation mellan olika system och automatisering. Genom presentation av TOPdesks API:er och Action Sequence, olika exempel, demos och övningar kommer ni snabbt att komma igång med att själva arbeta med detta inom TOPdesk. Detta eftersom ni får en förståelse för Action Sequence i TOPdesk samt utbildas i att själva skapa Action Sequences.

Utbildningen kommer att lära er hur ni genom TOPdesks öppna API:er kan, förutom integration med andra TOPdesk miljöer även integrera med andra externa system, förutsatt att de har API:er som möjliggör detta. Ni kommer även att lära er hur dessa integrationer fungerar samt hur ni med hjälp av Action Sequence i TOPdesk kan skapa åtgärder och automatisera.

Antal dagar: 1
Pris per person: 3000 kronor (ex moms)
Pris per grupp (minst 5 pers): 14 400 kronor (ex moms)

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

Utbildningen går utmärkt att boka fristående men ingår även i stora utbildningspaketet ’Application Management’.

Utbildning via BiTA

Vi på IT Software samarbetar med BiTa som är ledande i Sverige och har över 10+ års erfarenhet av utbildning inom IT Service Management-området. Med kursledare som har en nära anknytning till verkligheten från många år i konsultuppdrag kan BiTA erbjuda mycket erfarenhet, kompetens, goda exempel samt inarbetad egenutvecklad och mycket uppskattad pedagogik på sina utbildningar.

IT-support och Kundtjänst

Utbildningen Certifierad Supportchef riktar sig till dig som har en ledarroll i en supportverksamhet. Det kan vara som chef, koordinator eller teamledare för en Servicedesk/helpdesk eller i en supportfunktion.

Utbildningen utvecklar ditt supportledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena och kompetenserna för din roll.

Detta ledarskapsprogram är otroligt uppskattat av dem som tidigare deltagit och utbildningen genomförs två gånger om året. 

Du utvecklar din förmåga att:
 • Arbeta med alla processer som är involverade i support och kundstöd.
 • Definiera upp och förändra strukturer för support..
 • Samla in och samordna verksamhetsbehov.
 • Resursallokera för identifierade behov och ansvara för leverans och uppföljning.
 • Arbeta med IT-strategiska och supportstrategiska frågor, enligt gott ledarskap.
 • Förstå tjänsteleveranser, förvaltningsstyrning och tydliga SLAer.

Antal dagar: 6 dagar (fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera med 2 veckor mellan varje tillfälle)
Pris: 43 500 kr per deltagare (ex moms)

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

För supporttekniker – Support Center Analyst

Bli en expert inom support. Du får alla kunskaper du behöver för att leverera support med hög kvalitet och uppnå nöjda kunder. Kursen ger dig som redan arbetat en tid med support en utmärkt möjlighet att ta steget upp till nästa nivå inom service.

Vill du uppnå, nöjdare kunder, kortare tid per ärende och färre eskaleringar? Support Center Analyst ger dig verktygen för att nå målen.


Support Center Analyst:
 • Hela incident Management processen, registrering till stängning och dokumentation av ärendet
 • Analytisk felsökning för snabb lösning av ärenden
 • Vad total contact ownership innebär för din roll
 • Best practise för support
 • Effektivare kommunikation för att spara kundens tid
 • Hantera svåra kundsituationer med beprövade metoder för nöjda kunder
 • Bli bättre på att kommunicera med dina användare för att vara säker på att du kan överföra lösningen och få en hög
 • First Call Resolution

Antal dagar: 2 dagar per kurs
Pris: 17 500 kr per deltagare (ex moms) per kurs
Certifieringskostnad: 1 950 kr (ex moms) per certifiering

PS. Kursmaterialet är på engelska. Läraren pratar svenska. 

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

Certifierande kurs för dig som arbetar med IT-support och helpdesk

Två dagar för dig som arbetar med att leda personal och uppföljning av IT-support

Du lär dig:

 • Knowledge Management för att öka produktivitet och nöjdhet hos kunder och medarbetare
 • Uppnå mål genom att använda best practise inom IT-support
 • Effektivitet genom beprövade metoder för ledarskap och organisation
 • Upptäcka och lyfta fram dina medarbetares talanger med 8-stegsmetoden
 • Hantera stress och konflikter för större arbetsglädje i teamet
 • Fokusera på effektivitet – KPI – Nyckeltal för verksamheten

Antal dagar: 2 dagar per kurs
Pris: 17 500 kr per deltagare (ex moms) per kurs
Certifieringskostnad: 1 950 kr (ex moms) per certifiering

PS. Kursmaterialet är på engelska. Läraren pratar svenska

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

En fullmatad kurs om prioritering av ärenden, organisation av Service Desk, relationen mellan olika processer och beroenden mellan processer ser ut.

Det här är en lärarledd distanskurs som riktar sig till dig som har svårt att delta på en klassrums-baserad kurs i våra kurslokaler, eller kanske inte heller har möjlighet att avvara en hel arbetsdag för kompetensutveckling. Alla deltagare deltar i på distans från den plats som passar en själv bäst och som har internetuppkoppling. En kursdag är 3½ timmar och kursen sträcker sig över 2 dagar (kl 13.00-16.30 varje dag).

Du kommer efter kursen att bättre kunna fånga kundernas behov och leverera lösningar med kvalitet. Inom IT Service Management har man fångat upp det senaste inom IT-tjänstesektorn för att skapa de bästa förutsättningarna att kunna leverera värdefulla tjänster.

 Du lär dig:

 • Grunderna inom IT Service Management
 • Vad det innebär att leverera tjänster
 • Servicedeskens roll inom värdesamskapande (Value co-Creation)
 • Två centrala kompetenser i Service Desk; empati och kommunikation
 • Identifiera kundens behov
 • Kategorisering och prioritering av inkommande ärenden
 • Ge effektiv support med hög kvalitet
 • Samverkan mellan IT Service Management processer för gemensamma arbetsmetoder
 • Genomgång av de för Service Desk viktigaste processerna

Antal dagar: 2 halvdagar (kursen är fördelad på 2 halvdagar i rad från startdatumet)
Tid: 13.00 – 16.30
Pris: 8 900 kr per deltagare (ex moms) per kurs

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

ITIL®

På den här kursen lär du dig grunderna till ITIL® 4 och IT Service Management. ITIL® är ett ramverk för tjänstehantering som blivit en global de facto-standard. I och med den uppdaterade versionen ITIL®4, som lanserades under februari 2019, har ITIL® vidareutvecklat tjänstehanteringen ytterligare. För att möta dagens behov lyfter ITIL fram betydelsen av snabba, effektiva värdeflöden och verklig affärsnytta genom att utgå från värdeflödesanalys. ITIL® 4 integrerar även koncept från andra modeller och ramverk såsom exempelvis Lean, Agile och DevOps.

På kursen går vi igenom ramverket ITIL® och vad som är nytt i ITIL® 4 jämfört med ITIL® v3. Vi belyser och diskuterar skillnader mellan de två versionerna och hur vidareutveckling har skett för att möta dagens behov.

Målgrupp

 • Kursen riktar sig till dig som behöver kunskap och förståelse inom IT Service Management.
 • Ditt behov kan komma utifrån att du arbetar på IT-sidan och på något sätt är involverad i utveckling, produktion, leverans eller support av IT-tjänster.
 • Ditt behov kan även komma utgå ifrån att du är mottagare av och utnyttjar IT-tjänster, och/eller att du köper och ställer krav på IT-tjänster, t ex i roller som linjechef eller förvaltningsledare på verksamhetssidan

Antal dagar: 2 dagar per kurs
Pris: 21 500 kr per deltagare (ex moms) per kurs

Certifieringsvoucher, ITIL 4 e-book och kursmaterial ingår i kurspriset.
Kursmaterialet är på engelska. Läraren pratar svenska.

Fyll i formulär nedan för att boka utbildning.

Fyll i vilken utbildning du är intresserad av. Vi kontaktar dig.