TOPdesk ger oss ”frihet” att konfigurera plattformen som vi önskar - Alligo

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Verksamheten bildades 2020, genom sammanslagningen av Swedol och TOOLS, och 2021 tog koncernen namnet Alligo. Alla delar av Alligo hänger ihop och tillsammans med andra konceptvarumärken förser koncernen Nordens yrkesfolk med vad det behöver. 

Alligos nordiska huvudmarknader omsätter totalt cirka 50 MDSEK per år. Kunderna är en blandning av små och medelstora företag, stora industriföretag och offentlig sektor. Med företagets expansion har utmaningar inom ärendehantering vuxit och idag hanterar IT-avdelningen 500-600 ärenden per månad snittat på ett år. 

Införandet av TOPdesk på Alligo har skett i flera omgångar. Första installation gjordes under början av 2018. Då företaget växte i hög takt blev det tydligare att det fanns ett behov av att arbeta mer strikt kring ITIL-processerna och hitta ett system som kunde stödja dessa processer på ett bra sätt. Målet var en mjukvara som var så komplett som möjligt men samtidigt ligga i en rimlig prisklass, vilket avgjorde valet av ärendehanteringssystem till TOPdesks fördel.

Alligo har infört TOPdesk i flera omgångar. Då företaget växte i hög takt blev det tydligare att det fanns ett behov av att arbeta mer strikt kring ITIL-processerna...

Vi har under senaste året gjort en andra installation då vi önskade separera IT från övrig verksamhet och därmed ha mer ”frihet” att konfigurera plattformen som vi önskar, berättar Karin Norr Eriksson, IT-supportchef på Alligo.

Sedan i somras har de även en sekundär instans av TOPdesk som omfattar övriga avdelningar, som inte är IT. Här finns logistiksupporten, PIM/MDM, avdelningarna för kvalitet och hållbarhet, fastighet och säkerhet samt produktägarna. Dessa avdelningar hanterar tilsammans runt 2000 ärenden per månad och nästan uteslutande inkommande förfrågningar och incidenter i första linjen. Tack vare IT-avdelningens tidigare goda erfarenheter av TOPdesk var det mycket enklare att implementera TOPdesks sekundära installation på övriga avdelningar. 

Innan Alligo tog det slutliga beslutet om TOPdesk var det rätta systemvalet, fick organisationen möjligheten att prova systemet gratis för att avgöra om det uppfyllde deras krav. Karin anser att det är oerhört viktigt att testa ett system innan köp för att kunna utvärdera om systemet tillfredsställer behoven. 

Tidigare lösningar var väldigt enkla och primitiva. Idag har vi ett bättre ärendeflöde med handläggargrupper i flera nivåer och en tjänsteportfölj vi kopplar mot alla inkommande ärende, konstaterar Karin.

Eftersom TOPdesk är ett flexibelt och anpassningsbart system är det lätt att samarbeta över avdelningsgränserna och jobba utanför ”best practice”. 

– Vi har gjort en del egna lösningar genom åren, även om vi försöker hålla oss så mycket till standardfunktionalitet som möjligt. Som exempel kan vi nämna ett flöde vi anropar manuellt vid behov där ärendebeskrivningen skickas till Azure Cognative Services, översätts, för att sedan skrivas tillbaka i ärendeloggen. Detta är användbart då våra kollegor i Finland skickar in ärenden och vi i Sverige behöver arbeta med dessa, fortsätter Karin.  

IT Softwares förmåga att titta bredare än standardlösningar, är det som imponerat mest på Karin Norr Eriksson.

Vi har en långvarig relation med IT Software och upplever samarbetet som väl fungerande. Vi hålls informerade vid förändringar och i de fall vi har frågor så får vi snabb respons, avslutar Karin.