AI-chatboten HjälpSam ger invånarna i Borås Stad tillgänglighet dygnet runt

Borås stad är en kommun belägen i Västra Götaland. Där finns ett pulserande centrum för näringsliv, kultur och gemenskap som lockar stadens invånare och besökare. Som en politiskt styrd organisation arbetar Borås Stad dedikerat för att möta invånarnas behov. Och erbjuda högkvalitativa tjänster och lösningar. Nu har de även tagit steget in i den spännande världen av AI genom sin chatbot HjälpSam. Den innovativa satsning har hjälpt kommunen höja servicen och ger invånarna tillgänglighet dygnet runt för att snabbt och enkelt få svar på sina frågor. 

– Det hela började med att näringslivsenheten behövde vara mer tillgängliga för invånarna. Och vi såg då potentialen i en chatbot som skulle kunna besvara deras frågor, förklarar Julia Karlsson, Webbstrateg i Borås Stad.

Utmaningar innan chatboten HjälpSam kom in i bilden

För Borås Stad var det inte invånarna själva som först väckte tanken om en chatbot, utan det var näringslivsenheten som insåg att de behövde vara mer tillgängliga för sina invånare. De fick många frågor om serveringstillstånd och tobakstillstånd bland annat. Och de insåg att dessa återkommande frågor kunde besvaras enkelt med hjälp av en AI-driven chatbot. Så pilotprojektet började med en liten del som svarade på frågor dygnet runt på näringslivssidorna.

Lösningen på behovet av mer tillgänglighet och service blev HjälpSam

– Vi ville hjälpa vårt näringsliv och våra företagare i kommunen genom att erbjuda dygnet runt-support. Därför bestämde vi oss för att göra chatboten till en permanent del av våra tjänster, fortsätter Julia.

Efter att ha testat och utvärderat pilotprojektet insåg kommunstyrelsen att det fanns en betydande nytta i att erbjuda denna tjänst till hela kommunens verksamhet. De beslutade då att satsa på att implementera en chatbot permanent.

Vi ser att invånarna nu kan få snabba svar dygnet runt utan att behöva kontakta oss personligen. Det har minskat telefontrafiken och gör det smidigt för dem att hitta det de söker själva.

Resultatet av HjälpSam – påverkan på invånarsupporten

HjälpSam har öppnat upp för möjligheten att vara tillgänglig dygnet runt, vilket har minskat telefontrafiken och gjort det enkelt för invånarna att få snabba svar utan att behöva ringa eller mejla. Den fungerar också som en praktisk sökfunktion på webbplatsen.

Ett framstående resultat är hur HjälpSam har hanterat olika toppar och förbättrat invånarnas upplevelse. Till exempel, när sommarjobb-frågor blev populära, kunde HjälpSam enkelt dirigera invånarna till rätt sida på hemsidan med mer information genom att inkludera navigeringsknappar i chatt-flödet.

Vi har hanterat över 4000 chattar sedan införandet, och vi ser att det varierar mycket beroende på dag, tid och säsong vad man frågar efter. Vi använder sen den data för att fortsätta förbättra våra webbsidor.

Antal chattar och framtida planer för HjälpSam

Sedan införandet (september 2022) har HjälpSam hanterat över 4000 chattar från invånarna. Detta har gett Borås Stad värdefull information om vilka frågor som är vanliga och hur de kan förbättra sina webbsidor för att bättre möta invånarnas behov.

Nu överväger staden att expandera sina tjänster genom att införa en ”human chat”-funktion i vissa delar av verksamheten, vilket skulle möjliggöra interaktion med en riktig person för mer komplexa frågor. Dessutom tittar de också på att utveckla chatboten ytterligare och lägga till fler funktioner med hjälp av öppen data. Som att kunna hitta närmsta grillplats eller vandringsleder, till exempel.

Slutligen poängterar Julia att arbetet med HjälpSam har varit en fantastisk och spännande resa. Det har öppnat upp för en helt ny värld av AI och möjligheten att använda data för att förbättra kommunens webbplats och tjänster. Hon uppmanar alla att prova HjälpSam på boras.se för att se hur den kan hjälpa dem och samtidigt ha roligt med den nya tekniken.

Här kan du också höra Julia berätta om hur Borås Stad jobbar med tillgängligheten. Och hur de framåt vill utveckla HjälpSam ytterligare.