Bygma Sverige har gått från en delad e-postlåda till ett gemensamt system för hela företaget

Bygmas anläggningar finns idag på 17 orter i Mälardalen, Stockholm, Dalarna och Norrland. Gemensamt för alla anläggningar är att företaget endast säljer byggvaror och verktyg från väl beprövade kvalitetsmärken.

Under Bygmas långa historia har verksamheten alltid drivits utifrån samma grundläggande filosofi. Affärsmässighet, flit och framsynthet. En filosofi som kommer att känneteckna Bygma även i framtiden. Bygmakoncernen sätter en ära i att tillgodose högt ställda krav och individuella önskemål från kunden. Detta sker dock aldrig på bekostnad av miljö eller säkerheten. Bygma ställer därför stora krav på sina leverantörer, inte bara i fråga om kvalitet, utan också när det gäller godkänd miljöklassning.

Bygma Sverige var också i behov av ett intranät och tyckte att möjligheterna för ett intranät TOPdesk’s självbetjäningsportal mötte också detta behov.

Innan vi implementerade TOPdesk hade vi enbart en delad maillåda vilket gjorde att vi hade dålig kontroll och saknade rapporter, säger David Syrenquist som är IT-chef på Bygma AB.

I dag använder Bygma TOPdesk inom, IT, inköp, marknad, försäljning, KAM, HR och ekonomi. Bygma använder även kunskapsartiklar på ett eget sätt för att kommunicera ut nya riktlinjer, dokument, filmer m.m.

Man presenterar IT-system för kollegor

Vi fick en tydlig projektplan med uppskattad tid för projektet. Konsulten från IT Software drev projektet och delade ut uppgifter till oss och lika så till sig själv. Som SuperUser fick jag bra stöttning av konsulten under implementationen. Vi tittar redan nu på flera moduler för att använda systemet mer, säger David.

David berättar också att deras supportoperatörer tycker om att arbeta i TOPdesk, och att alla tycker det är smidigt att jobba med. 

Implementationen av TOPdesk är det mest lyckade IT-projektet vi haft på Bygma Sverige", avslutar David.