Digitala verktyg förenklar tillgängligheten hos Ronneby kommun

Ronneby kommun ser digitaliseringen som en möjliggörare. Förenkla, förbättra och transformera är de nyckelorden som kommunen beskriver sin digitaliseringsstrategi med. 

Säg hej till BerIT- IT-enhetens nya digitala medarbetare! För att möta dagens utmaningar och invånarens ökade förväntningar på bättre tillgänglighet och service, har Ronneby kommun lanserat en så kallad ”digitala familj”. Den består just nu av 8 stycken robotar som i dag avlastar olika verksamheter inom kommunen. Detta i syfte att frigöra resurser för de personliga mötena och effektivisera verksamheten.  

Tobias Ekberg, IT-chef berättar att IT-enheten på Ronneby kommun är den kommunala IT-enheten i Sverige som har flest anställda per tekniker (11 tekniker per cirka 4000 anställda), vilket gör att processer behöver effektiviseras redan från start. Där föddes en tanke om att digitalisera verksamheten med hjälp av en chatbot för att skapa ytterligare en supportväg in till IT-enheten och lösa icke-värdeskapande uppgifter.

Vi är väldigt stolta över vår digitala familj! Vår resa mot digitaliseringen började 2019 och vår första digitala medarbetare Ronney har varit i drift i över två år nu. Ronney jobbar på Socialförvaltningen med ekonomisk bistånd där han avlastar våra handläggare och utför de administrativa och repetitiva uppgifter. Så det är egentligen ett samarbete mellan Ronney och våra medarbetare, berättar Digitaliseringsstrateg Emma Hessbo.

Emma poängterar att verksamheten har börjat förstå nyttan med digitala medarbetare, vilket gör att de nu kan utnyttja resurser på ett optimalt sätt och fokusera mer på kärnfrågorna som utvecklar verksamheten istället. För att förenkla och effektivisera befintliga processer kommer kommunen att ta in en till digital medarbetare som ska jobba på Utbildningsförvaltningen. 

Ronney och Len@ som jobbar på Vård- och Omsorgsförvaltningen är väldigt snabba och har aldrig en dålig dag, så de är rätt effektiva och den mänskliga faktorn finns inte där. Vilket är anledningen varför vi nu har fler projekt för dem på gång som vi ska starta upp, konstaterar Emma.

När behovet med chatbotten blev kartlagt, var Ebbot den lösningen som kommunen kände sig trygg med. 

– Det var viktigt för oss att det fanns en bra projektledare på andra sidan som håller i projektet. Sen ville vi få något referensföretag där man kunde se chatbotten i verkligheten och det fick vi. Eftersom vi kör TOPdesk sedan tidigare och har byggt en stor databas med fler än 600 artiklar, ville vi att även denna kunskapskälla kom till användning, fortsätter Tobias. 

IT-förändring är mycket mer än bara ett införande av nya system där oftast tidsbrist är största problemet. Att införa nya system och få hela organisationen att förändra sitt arbetssätt är alltid en utmaning, som präglas av turbulens och kräver förståelse för genomförandet från hela organisationen. Men viljan att starta en förändring hos både Tobias och Emma blev alltför drivande. 

Det finns en bra bild där några drar på en skottkärra med ett fyrkantigt hjul, så står någon bredvid där med ett runt hjul och frågar: "ska ni inte testa detta?" "Nej, vi har inte tid", svarar de andra. Har man inte tid att effektivisera och jobba framåt, då kommer man aldrig få mer tid. Det är klart att det blir en puck att införa en ny sak, men ser man att det kommer hjälpa oss att effektivisera, då måste man köra bara, avslutar Tobias.

Relaterade länkar: