Tyresö kommun har ökat effektiviteten på IT avdelningen och har nu bättre överblick

Tyresö kommun kom i kontakt med IT Software och TOPdesk under KommITS 2017 när det hölls på Djurönäset i Stockholms skärgård. Idag ligger Tyresö kommun i framkant när det gäller ärendehanteringssystem TOPdesk och har agerat referens åt kommuner som Flen, Sundbyberg och Östersund. 

Tyresö kommun hade ett 10 år gammalt ärendehanteringssystem som hade blivit ”sönderutvecklat” och där igenom var det svårt att få en överblick och följa ärenden. Det gamla systemet hade till exempel inget stöd alls för ITIL som Tyresö behöver ha. Det stod mellan 3-4 stycken olika ärendehanteringssystem och TOPdesk vann på att de uppfyllde alla krav som Tyresö kommun hade, samtidigt som det var mest ekonomiskt fördelaktigt. Tyresö kommun använder idag ärendehanteringssystemet på IT-avdelningen.

Ökad effektivitet
Magnus Larsson som är Driftchef på Tyresö kommun berättar att de definitivt har ökat effektiviteten sedan införandet av systemet och att de får in cirka 25 % av alla ärenden nu via självbetjäningsportalen.  

TOPdesk är ett brett system och Tyresö kommun ser möjligheten att växa med det i framtiden, med hjälp av IT Softwares expertis. 

Jämfört med tidigare arbetssätt upplever vi att effektiviteten och kontrollen över våra ärenden har ökat väsentligt, avslutar Magnus.