Bygma AB

Bygmas anläggningar finns idag på 17 orter i Mälardalen, Stockholm, Dalarna och Norrland. Gemensamt för alla våra anläggningar är att vi endast säljer byggvaror och verktyg från väl beprövade kvalitetsmärken. Under Bygmas långa historia har verksamheten alltid drivits utifrån samma grundläggande filosofi. Affärsmässighet, flit och framsynthet. En filosofi som kommer att känneteckna Bygma även i framtiden. Bygma- koncernen sätter en ära i att tillgodose högt ställda krav och individuella önskemål från kunden. Detta sker dock aldrig på bekostnad av miljö eller säkerheten. Bygma ställer därför stora krav på sina leverantörer, inte bara i fråga om kvalitet, utan också när det gäller godkänd miljöklassning.

 

Bygma Sverige valde TOPdesk då de tyckte TOPdesk täckte deras behov. De var även i behov av ett intranät och tyckte att möjligheterna för ett intranät fanns i TOPdesk’s SjälvServicePortal

”Innan vi implementerade TOPdesk hade vi enbart en delad maillåda vilket gjorde att vi hade dålig kontroll och saknade rapporter.” Berättar David

I dag använder Bygma TOPdesk inom, IT, inköp, marknad, försäljning, KAM, HR och ekonomi. Bygma använder även kunskapsartiklar på ett eget sätt för att kommunicera ut nya riktlinjer, dokument, filmer m.m.
”Vi tittar redan nu på flera moduler för att använda systemet mer” Säger David.
I dag använder Bygma TOPdesk inom, IT, inköp, marknad, försäljning, KAM, HR och ekonomi. Bygma använder även kunskapsartiklar på ett eget sätt för att kommunicera ut nya riktlinjer, dokument, filmer m.m.

Inför implementationen fick David och kollegor ett bra förberedelsematerial.

Vi fick en tydlig projektplan med uppskattad tid för projektet. Konsulten från IT Software drev projektet och delade ut uppgifter till oss och lika så till sig själv.

“Vi Valde TOPdesk p.g.a. enkelheten” – David Syrenquist, Systemansvarig för TOPdesk

Jag som SuperUser fick bra stöttning av konsulten under implementationen.” Berättar David.

”Våra supportoperatörer tycker mycket om TOPdesk. De tycker det är smidigt att jobba med. Implementationen av TOPdesk är det mest lyckade IT-projektet vi haft på Bygma Sverige.” Avslutar David