TOPdesk plugin till Zervicepoint – SAS-system

Zervicepoint tar hand om de tråkiga manuella standardiserade uppgifterna åt dig så att du kan använda din tid till mer komplext och kreativt arbete. Oavsett om processen gäller beställning, åtkomstkontroll, fildelning eller andra uppgifter där tiden kan vara avgörande, hjälper Zervicepoint din organisation att minska tid och pengar på för slutkunden 24/7.

Genom att integrera TOPdesk med Zervicepoint öppnar du möjligheten att blanda manuella och automatiserade uppgifter inom Change Management. Få en fullständig överblick över alla steg som visualiseras till handläggaren på ett ställe och låt båda systemen hantera överlämningen mellan de automatiserade och manuella uppgifterna. Zervicepoint har möjligheten att använda flera indatakällor i formulär som senare kan användas och överföras till TOPdesk, med all information du behöver för de sista stegen i en annars komplex process. Zervicepoint kommer med ett stort bibliotek av standardplugins eller så kan du skräddarsy din egen. Välj standardplugins som du behöver för din organisation och din uppsättning automatiseringar. 

5 anledningar att använda Zervicepoint 

 • Spara tid och pengar på återkommande standardiserade uppgifter
 • Håll en högre kvalité inkommande data och ta bort mänskliga felaktiga instansning
 • Använd fullt anpassningsbara formulär för att förenkla processen för slutanvändaren  
 • Självbetjäning med automation 24/7 
 • Visualisera automatiserade och manuella uppgifter i TOPdesk change management modul.

Exempel på uppgifter som kan automatiseras med initiativ från TOPdesk event management

 • Lösenordsåterställning
 • Lägga till och ta bort behörigheter
 • Begäran om få en application installerad
 • Lägga till och ta bort licenser
 • Lägga till och ta bort användarkonton
Exempel på funktionalitet med Zervicepoint Självbetjäningsportal mot TOPdesk
 
 • Skapa och uppdatera assets
 • Skapa och stänga incidenter eller changes
 • Överblick över mina incidenter och changes
 • Skapa och uppdatera användare i TOPdesk

Exempel på automatiserade inom Personal integrerat med TOPdesk On-boarding
Är det inte dags att öka upplevelsen på jobbet för dina anställda? Genom att erbjuda dem alla tjänster kopplade till deras anställning på ett gemensamt ställe för självbetjäning, nu är det möjligt med Zervicepoint integrerat till TOPdesk!

Vill du veta hur du kan dra nytta av och implementera Zervicepoint på minde än en månad?
Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.