Agil ITSM & Scrum – hur funkar de tillsammans?

Scrum och ITSM är heta ämnen som diskuteras över internet, i hissen eller vid kaffemaskinen. Men hur fungerar det? Och hur kan du tillämpa en mer agil syn på ITSM och scrum på ditt IT-team?

Alla bra hjältar och organisationskoncept har sin historia, och för Scrum började allt 1986. Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchi publicerade sin artikel ”The New New Product Development Game” i Harvard Business Review, med slutsatsen att projekt i små tvärvetenskapliga team historiskt får de allra bästa resultaten.

Med denna slutsats i åtanke skapade Jeff Sutherland och Ken Schwaber en utvecklingsmetod för mjukvarugrenen 1996. Scrum föddes.

Vad är Scrum?

Scrum är en kostnadsfritt ramverk för mjukvaruutveckling. Ramverket gör det lättare för organisationer att utveckla och underhålla produkter i komplexa, dynamiska miljöer. Scrum är ett svar på den snabbt utvecklande teknikindustrin och de snabbt föränderliga kraven från kunder. Ramverket har en empirisk utgångspunkt: du lär dig genom att göra och använda dina resultat för att bestämma ditt nästa steg.

SIAM: Service Integration and Management

Hur fungerar Scrum?

Scrum arbetar för små självhanterande team på tre till nio personer. Ett Scrum-team arbetar enligt en steg-för-steg-metod. Teamet levererar en ny eller förbättrad produkt, eller en ny eller förbättrad funktionalitet, inom en viss tidsperiod (till exempel två veckor). Dessa korta ”sprints” tvingar dig att ständigt arbeta med realistiska tidsfrister.

Ett alternativ för scrum är Kanban >

Vad är då vinsten? Transparens, inspektion och anpassning. Vad vinner ni på att dela upp ert arbete i sprinter? Du planerar ditt arbete mer realistiskt, framförallt. Du vet vad du behöver göra och hur mycket tid du har att lägga på det. Detta möjliggör en mer förutsägbar planering av ditt arbete. Riskerna är också mer hanterbara när du använder dessa kortare perioder. Du kommer inte att göra en långsiktig plan med en omfattande riskanalys. Med varje steg som teamet tar visar de organisationen vilka hinder de behöver övervinna, vilka scenarier teamet kan följa och vad deras inverkan är. Baserat på denna information kan organisationen justera teamets gång när det behövs. De korta sprinterna säkerställer också att det är transparent vad laget gör. I slutet av sprinten visar du din kund vad du har gjort.

Fördelen med öppenhet? Kunden ger regelbundna feedback teamet kan ta med sig i nästa sprint. Detta säkerställer att produkten du gör är något kunden verkligen är nöjd med. Vill du komma igång med Scrum? Följ reglerna i Scrum-guiden och kom igång! Få lite erfarenhet och upptäck hur Scrum fungerar i din organisation.

Födelsen av agile

År 2001 introducerades Agile Manifesto for Software Development. Manifestet består av fyra värden:

  • Individer och interaktioner över processer och verktyg
  • Arbetsprogramvara över omfattande dokumentation
  • Kundsamarbete över kontraktförhandling
  • Svara på övergång efter en plan
  • Uppfinnarna av agile har förvandlat dessa fyra värden till 12 principer. Dessa principer är inriktade på mjukvaruutveckling. Men den smidiga tankegången är tillämplig på alla grenar.

Det viktigaste skälet till att introducera agila metoder är att göra stora organisationer mer flexibla. För mindre organisationer är det i naturen lättare att svara snabbt och möta kundens behov, då dessa mindre företag inte alltid har en fast organisationsstruktur. Stora företag är mycket mindre flexibla. De använder ofta en vattenfallsstruktur för projekt: en plan eller design måste gå igenom olika avdelningar och hanteringslager innan den kan genomföras. Resultatet? En svårorienterad organisation.

Agile vs Scrum

Skillnaden mellan Agile och Scrum? Scrum är ett ramverk, agile är ett tankesätt. Idén om agile bygger på att om du vill överleva som organisation måste du vara flexibel.

Jämför det agila tankesättet med en jaguar. En jaguars instinkt är att överleva, och för att överleva måste hen vara skicklig och smidig nog att reagera snabbt på hot och rörelser. För organisationer är det lika viktigt att vara skicklig, särskilt när förändringar följer varandra i snabb följd. Din organisation måste vara tillräckligt flexibel för att snabbt kunna svara på ny teknik och kundens ständigt föränderliga efterfrågan.

Ett ökänt exempel är Kodak. Företaget var mycket framgångsrikt under lång tid som tillverkare av analoga kameror. När fotograferingen blev digital var Kodak inte snabb nog att svara. Efter några misslyckade försök lämnade Kodak in konkurs 2012.

Snabba svar och ökad flexibilitet

Ett agilt tankesätt ger flexibilitet och kortare responstider tillbaka till din organisation. När du arbetar agilt strävar du efter minsta möjliga byråkrati. Agile kräver också en annan typ av anställd. I en smidig arbetsmiljö vill du att anställda ska dela kunskap, agera på kreativa idéer och komma med lösningar. Initiativet kommer inte från chefen, utan med från de verkliga proffsen.

Det här är de förändringar du kan förvänta dig i din IT-avdelning efter ni börjat arbeta mer agilt >

Hur fungerar agil ITSM?

Det finns ingen manual du kan följa för att börja arbeta agilt – det kräver en kulturell förändring inom organisationen. Det viktigaste skiftet är att din organisation börjar omfatta förändringar. I den traditionella arbetsmodellen försöker du hålla ändringarna till ett minimum: du skapar en plan och försöker hålla den så mycket som möjligt.

7 sätt att föra samman agile och ITSM

Med ett agilt tankesätt antar du att dina planer kommer att förändras. Du kommer inte att följa samma plan på två år. Du har ett tydligt mål i åtanke, men du kan ändå ändra kurs längs vägen. Agilt arbete innebär kontinuerliga förbättringar.

E-book Agil ITSM & Scrum

 


Vill du veta mer om Agile Service Management?

Ladda ner Agile Service Management Ebook för att göra din servicedesk mer agil.

 

Läs mer om ärendehanteringssystem