Tillbakablick och framtidstro

År 2020 var i många avseenden ett speciellt år. I stället för att ställa in har vi alla på ett eller annat sätt tvingats ställa om. Vi på IT Software har sedan i mars 2020 nästan uteslutande arbetat på distans. Det hade inte varit möjligt utan fantastiska insatser från våra medarbetare, kunder och partners som gjort denna omställning möjlig.

Under ett utmanande 2020 har vi välkomnat 27 nya kunder och 9 nya medarbetare till IT Software-familjen. Utöver det har vi även fått ett nytt agilt ramverk på plats som möjliggör en ökad förändringstakt i utvecklingen av vårt produkt- och tjänsteutbud. Vidare har vi lanserat en kundcommunity, connect.itsoftware.se, där kunder kan dela erfarenheter och komma i kontakt med varandra och med oss på IT Software.

IT Sofwares kundcommunity Connect
IT Software har tagit fram ett community, helt exklusivt för kunder till IT Software, som ska agera den självklara platsen att nätverka, dela kunskap och lära sig mer.

Ett fortsatt spännande 2021

Utöver lansering av ny grafisk profil så har vi i december flyttat in i nya fräscha lokaler i Solna Business Park. Den utveckling vi sett under 2020 hade inte varit möjlig utan våra långvariga och värdefulla relationer med kunder och partners – så till er alla vill rikta ett särskilt stort tack!

Vi ser nu fram emot ett fortsatt spännande 2021 där vi tillsammans med våra kunder och partners kommer fortsätta leva vår vision att IT Software skall vara den föredragna långsiktiga partnern inom Service Management. Fokus kommer fortsatt ligga på IT Softwares fyra strategiska teman Guides to Service Excellence, Integration and Automation, World Class Customer Journeys och Value Creation Simplified.

Väl mött under 2021!

/Jon Werkander