TOPdesk framtidstrender inom ärendehantering

TOPdesk strävar efter att fortsatt vara det självklara valet inom ärendehantering genom att erbjuda möjlighet till att ge bra service till externa och interna kunder.

2022 är året då vi får tänka om och göra om. Det kommer säkert inte som en överraskning att automation och AI fortsatt kommer vara det som prioriteras. Det kommer mer än någonsin att spela stor roll i alla organisationer framåt att ta reda på vad som fungerar på det bästa, smartaste och enklaste sättet, istället för att förlita sig på alltför komplexa processer och arbetssätt.  

Under kommande år ska TOPdesk prioritera tre områden för att driva kundernas digitala förnyelse och för att fortsatt vara relevant & konkurrenskraftig på marknaden. 

1. Automation och Intelligens

Att samarbete över avdelningsgränserna i organisationen är nyckeln för att kunna leverera en bra service även framåt. TOPdesk’s mål är att göra värdeskapandet tvärfunktionellt. Och för att göra det krävs full transparens där kunskap och insikter delas och att vi drar fördel av varandras styrkor avdelningarna emellan.

2. Artificiell Intelligens

Idag vill kunderna ha service och support på sina egna villkor och inte vara beroende av företagens tillgänglighet. Många företag har redan idag förstått fördelen med att ha kunskapsdatabas och självbetjäningsportal för sina kunder tillgängliga 24/7. Då låter vi kunden själv välja när den vill ha hjälp, oavsett tid på dygnet vilket skapar mer kundnöjdhet. Tack vare ny och förbättrad teknik kompletterar AI och chatbots serviceavdelningen med extra styrka när mänsklig personal inte är tillgängliga. På det sättet hanteras informationen smidigt och alla kanaler fungerar som en enda kontaktpunkt.

3. Självhjälp – en snabbare väg till ökad kundnöjdhet

Något som TOPdesk strävar mot är kundanpassat innehåll som gör det enkelt att leverera personlig service till användarna. Genom att erbjuda möjligheten att behörighetsstyra tjänster och innehåll går det att bestämma exakt vad varje grupp av användare kan se och göra. Det hjälper användare att hitta det de behöver så snabbt och enkelt som möjligt. Det är därför TOPdesk ständigt förbättrar användarupplevelsen och den digitala tillgängligheten för självbetjäningsportalen.

Kundupplevelse kommer att vara högsta prioritet

Redan nu ser TOPdesk att kundupplevelse och medarbetarupplevelse blir allt viktigare för de flesta organisationer. Och det kommer förmodligen inte att ändras framåt i tiden heller. Faktum är att kundupplevelse och personalupplevelse kommer att bli ännu mer prioriterade för organisationerna.

Är din organisation redo för digital förnyelse med AI och automation?

Lyssna gärna mer på Roeland van Rijswijk från TOPdesk när han pratar om betydelse av AI inom automation för organisationer.