Contract Management och Service level Management modulen

Skapa tydlighet mellan dina produkt- och tjänstenivåer

Contract Management och Service Level Management (SLM) hjälper dig att hålla reda på alla dina avtal även med kunder och leverantörer. Låt kontraktmodulen plocka upp relevanta svars- och avhjälpningstider åt dig relaterat till kontrakt som du har ingått med dina kunder och leverantörer. Med hjälp av kontraktsmodulen kan dina specifika villkor läggas in direkt på de produkter och tjänster som du erbjuder, eller konsumerar. Och därmed plocka fram dessa automatiskt när sådana finns. Med hjälp av den här modulen blir det lättare för dig att ta kontroll och därmed prioritera så att du aldrig missar en deadline. 

Service Level Agreement (SLA) definierar exakt vad kunderna kan förvänta sig av era tjänster. Med Contract Management och SLM visas dina SLA:er gällande svars- och avhjälpningstider automatiskt när du registrerar ett ärende i TOPdesk. Och KPI:er hjälper dig att övervaka avdelningens aktuella prestationer. Tack vare SLA:er blir era tjänster tydligare samt lättare att kontrollera och hantera. 

Nästa steg i din SLA-resa? Sammanställ er tjänstekatalog och visa upp era tjänster som din avdelning erbjuder. Självbetjäningsportalen är den perfekta platsen att dela din tjänstekatalog. Du kan ställa in olika servicenivåer för varje typ av kund – och med servicefönster kan du avgöra när dina tjänster är tillgängliga.

Har ni satt era servicenivåer och prioriteringar? Från och med nu beräknar TOPdesk automatiskt om din serviceavdelning uppfyller de servicenivåer som berör alla era inblandade parter. TOPdesk övervakar dina framsteg noga och ser till att kvaliteten på din tjänsteleverans alltid håller måttet. 

TOPdesks avtalshantering och servicenivåhantering stöder hela din upphandlingsprocess. Du kan registrera preliminära kontrakt och enkelt se deras inverkan på din organisation, vilket hjälper dig att välja det kontrakt som passar dig. Leverantörsbedömningen ger dig också viktig information om din leverantör, varnar dig varje gång ett kontrakt löper ut, vilket förhindrar onödig förlängning av oönskade kontrakt. 

Det är enkelt att komma igång​

Din kontakt på IT Software, Daniel

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med den digitala resan och få dig att uppnå utmärkt service med hjälp av TOPdesk? Vänligen lämna dina uppgifter och jag återkommer till dig så snart som möjligt. 

Självklart kan du kontakta mig direkt på telefon 0725 54 86 23 eller på mejl: daniel.annell@itsoftware.se