Säg hej till Aina & Mattias!

På IT Software välkomnar vi våren och våra två nya medarbetare till Stockholmskontoret – Aina Mattsson och Mattias Dahl! Aina intar rollen som teamleader för konsult- samt Customer Success-avdelningen, där Mattias kommer att ingå.

Rollen som team leader för IT Softwares konsult- samt Customer Success-avdelning axlas numer av Aina Mattsson. De bägge avdelningarna syftar till att förbättra och utveckla bolagets expertis och tillvägagångssätt före, under och efter implementation. Ainas roll agerar stödfunktion till konsulterna på avdelningen.

—Min främsta uppgift är att se till att våra medarbetare har allt de behöver för att göra ett exceptionellt arbete ute hos våra kunder, för att se till att de når den mognad i sitt arbete med ärendehantering som de önskar. 

personportratt_some_

—Jag vill vara en partner som våra kunder kan vända sig till för att få råd och hjälp med sin utveckling. Att identifiera behov och finna lösningar är alltid av högsta prioritet. Hur kan vi standardisera och utveckla våra kunders avdelningar för att bli än mer effektiva och mer sömlösa i sin tjänsteleverans? IT Software är inte bara en verktygsleverantör – utan en partner för att uppnå en professionell tjänsteleverans, säger Aina.

Ny på företaget är också Mattias Dahl i rollen som Customer Success Manager, vilket Mattias själv menar skulle kunna översättas till en sorts förvaltarroll kryddad med en obändlig vilja att förbättra det mesta.

personportratt_some_2-1

—Jag kommer att ha turen att tillsammans med Aina vårda våra nuvarande kunder och hjälpa till att lyfta fram och förbättra både processer, arbetssätt och verktyg, och dessutom få följa nya kunders resa från implementation och genom hela förfarandet i rollen som projektledare.

Vad anser du vara viktigast i din relation till våra kunder?

—Helt klart att kunna lyssna, och att höra vad som verkligen uttrycks. Jag vill gärna göra all kommunikation så mänsklig som möjligt, och brukar ofta tänka på talesättet ”No one cares what you know until they know that you care”.